Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het perceel sectie H-367b geregistreerd als huis en erf, gelegen op gronden van de marke Bergentheim. Het recht van opstal was verleend aan Gerrit Grendelman. Zijn bezittingen werden geregistreerd op legger 16a.

Legger 16a

Notaris Willem Swam verleed op 7 april 1849 ten huize van kastelein Hermannus Bolks te Bergentheim een hypotheekakte op verzoek van landbouwers Gerrit Jan Grendelman en echtgenote Janna Boerman. Zij verklaarden 175 guldens schuldig te zijn aan landbouwer Jan Hesselink te Bergentheim. Als onderpand voor de lening en de daarover verschuldigde rente stelden ze hun vaste goederen, bestaande in een huis met de daarom liggende kamp zaaij- en groenland, bekend onder het kadastraal sectie H numero’s 367b en 367a (aktenr. 1581).