Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het armenhuisje, gelegen op de Rheezerkamp, geregistreerd in sectie K no. 695 op legger 134a ten name van de hervormde diaconie te Heemse.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

Legger 134a/6: Sectie K-695. Huis en erf op de Rheezerkamp. In 1870 verkoop. Over op:
Legger 2456/11: Eigendom van Willem Snel en echtgenote Diena Scholten (zie register van overschrijving hypotheken, deel 24, nr. 498). Zij waren op 17 juni 1864 getrouwd te Heemse. In 1873 afbraak en vereniging met naastgelegen perceel K-696 (bouwland). Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1873.

 

Legger 2456/13: Nieuwe sectie K-1527. Bouwland.