Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het armenhuisje, gelegen aan de huidige Rondweg, geregistreerd in sectie K no. 569 op legger 134a ten name van de hervormde diaconie te Heemse.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

Legger 134a/4: Sectie K-569. Huis en erf. In 1868 verkoop. Over op:
Legger 2772/2: Eigendom van Hendrik Timmerman en mede-eigenaar Gerrit Veurink Hzn. In 1869 afbraak en vereniging met percelen bouwland. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1869.

 

Legger 2772/4: Nieuwe sectie K-1478. Bouwland.