Uit het pachtboek van de havezate Heemse blijkt dat Buitenkamp op de Rheezerkamp vanaf 1 november 1786 verhuurd werd aan Derk Jansen en zijn huisvrouw Sofia (Fije) Jansen voor 40 gulden. Derk overleed in 1810 en werd op 12 maart van dat jaar begraven bij de kerk te Heemse. Vervolgens werd ’t plaatsje verhuurd aan Leefert Welink en zijn vrouw.

Leefert Welink en Lubbegien Waaijman waren op 4 mei 1806 getrouwd in de kerk te Heemse. De bruid was afkomstig uit Lutten en de bruidegom was geboren in Eerde, maar op dat moment woonachtig in Heemse. Kennelijk heeft het echtpaar zich tussen 1811 en 1813 als pachters gevestigd op de katerstede in Rheeze, want in 1811 woonde men nog op ’t Schreurs in Heemse en in 1813 werd in Rheeze dochter Berendina geboren.

Op 30 november 1815 werd de katerstede Buitenkamps verkocht. Dat blijkt uit een notariële akte, opgemaakt door notaris Antoni van Riemsdijk. De katerstede was eigendom van de hoogwelgeboren gestrenge heeren Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren tot Collendoorn en van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Voor 1025 gulden ging de eigendom over in handen van Harm Prenger uit Loozen en Thijs Stegeman uit Brucht. De katerstede werd op dat moment nog bemeijerd (gepacht) door Lephert Welink en echtgenote Lubbegjen Waaijman.