Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het Dunnewind, gelegen op de Rheezerkamp, geregistreerd in sectie K no. 701 op legger 86 ten name van timmerman Hendrik Dunnewind of zijn erven.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 86/2: Sectie K-701. Huis en erf. Eigendom van timmerman Hendrik Dunnewind, weduwnaar van Jennigje Kortman. Hendrik overleed op 15 maart 1834 te Rheeze, in huisnr. 5. Het boerderijtje ging over in handen van zijn zoon Hendrik Dunnewind en schoondochter Geertruid Bekman. Zij waren op 18 augustus 1826 getrouwd te Heemse. Hendrik Dunnewind junior overleed echter al op 34-jarige leeftijd, op 28 augustus 1836. In 1846 verkoop. Over op:
Legger 771/2: Eigendom van Geertruid Bekman, weduwe van Hendrik Dunnewind. In 1864 verkoop. Over op:
Legger 2456/2: Eigendom van landbouwer Willem Snel. Hij liet het pandje afbreken. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1866.

Legger 2456/4: Nieuwe sectie K-1295. Bouwland.