Gerrit Jan Stegink en echtgenote Hendrikje Herbers bij hun boerderij aan de huidige Grote Beltenweg 3a in Rheeze (fotograaf: ds. E.J. Loor, Heemse).

Legger 6388/42: Sectie K-2010. Heide. Eigendom van Gerrit Jan Herbers, Hendrikje Herbers en Johannes Albertus Herbers, de kinderen van Jannes Herbers en Geertje Hulzebosch.

In 1939 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning aan J. Harbert (Herbers) voor de bouw van een boerderij op het kadastrale perceel sectie K-2010.

Kadastrale hulpkaart, februari 1944 (sectie K-2010).

Legger 6388/48: Sectie K-2010. Huis, bouwland, weiland en heide in het Rheezer Plaggeveld. In 1967 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, dienstjaar 1968 (sectie K-2516).

Legger 6388/55: Nieuwe sectie K-2516. Huis, bouwland, weiland en heide. Eigendom van Gerrit Jan Stegink en echtgenote Hendrikje Herbers. In 1968 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor de bouw van sanitaire voorzieningen in de boerderij. In 1969 verandering van bestemming. Over op:
Legger 6388/59: Sectie K-2516. Huis, erf, heide, bouw- en weiland. In 1971 stichting garage. Over op:
Legger 6388/61: In 1971 verleende de gemeente vergunning voor de stichting van een toiletgebouw en in 1974 voor de realisatie van een kinderbad en een kampwinkel. In 1981 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1978 (sectie AE-78).

Legger 22736/1: Nieuwe sectie AE-78. Huis, bos, grasland en camping aan de Grote Beltenweg 3. Eigendom van campinghouder A. Eshuis en echtgenote K. Stegink.

Kadastrale veldwerkkaart, anno 2002 (sectie AE-1185).