Notaris Antoni van Riemsdijk hield op 11 maart 1828 een openbare verkoop op verzoek van Jan Hendrik Breman en echtgenote Berendina Warmelink, landbouwers te Brucht. Die dag vond in hun naam de eerste veiling plaats van de katerstede ’t Peerebooms, liggende in de buurtschap Rheeze voor aan de zogenaamde Rheezerkampen, ten westen van en aan de Rheezermarsch, zijnde thans in gebruik bij Hermen Kok, landbouwer aldaar, en bestaande uit deszelfs behuizinge no. 7, mitsgaders nagenoeg een bunder en tweeënveertig vierkante Nederlandsche roeden gaarden- en zaaijland, genaamd den Kamp. Het perceel (de enige kavel) werd ingezet door Hermannus Bolks, tapper te Brucht, voor 850 gulden. Een week later, op 18 maart, vond de definitieve veiling plaats. Echter er werd niet hoger ‘gemijnd’ en kennelijk was ’t geboden bedrag (door Hermannus Bolks) onvoldoende, want de verkopers besloten de kavel niet te gunnen. De katerstede bleef in handen van het echtpaar Breman (aktenr. 699, scan 193).

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het erve Eikenknuppel, gelegen op de Rheezerkamp, geregistreerd als sectie K-715 op legger 41 ten name van landbouwer Jan Hendrik Breman.

Fragment van oorspronkelijk minuutplan, anno 1832.

Legger 41/9: Sectie K-715. Huis en erf op de Rheezerkamp. Eigendom van Jan Hendrik Breman en echtgenote Berendina Warmelink. Zij zijn op 17 juni 1814 getrouwd te Hardenberg. In 1840 verkoop. Over op:
Legger 347/10: Eigendom van landbouwer Jan Stoeten Lzn. In 1851 ruiling. Over op:
Legger 994/17: Sectie K-715. Huis, schuur en erf. Eigendom van landbouwer Hendrik Jan Oldemeijer en echtgenote Manna Fokkert. Zij zijn op 3 mei 1849 getrouwd te Ambt Ommen. Huisnr. G-26. In 1896 successie. Over op:
Legger 4122/7: Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Oldemeijer en echtgenote Gerritdina Vrijlink. Zij zijn op 8 juli 1881 getrouwd te Heemse. In 1909 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1909 (sectie K-1789)

Legger 4122/24: Nieuwe sectie K-1789. Huis, schuur en erf. In 1922 verkoop. Over op:
Legger 8699/22: Eigendom van landbouwer Hendrik van den Berg en echtgenote Gerritdina Oldemeijer. Het levenslang vruchtgebruik bleef aan Gerrit Jan Oldemeijer en echtgenote Gerritdina Vrijlink. In 1935 successie. Over op:
Legger 9618/18: Eigendom van landbouwer Gerrit Jan van den Berg en echtgenote Alberdina Johanna Rengeling. Zij zijn op 25 augustus 1944 getrouwd te Hardenberg. In 1959 stichting en vereniging. Over op:
Legger 9618/23: Sectie K-1789. Huis, schuur en erf. In 1976 verkoop. Over op:
Legger 17647/11: Eigendom van caféhouder G.J. Plasman te Brucht. In 1976 verkoop. Over op:
Legger 18032/12: Eigendom van de Onroerend Goed Maatschappij ‘Noord-Oost Nederland’ te Dedemsvaart. In 1977 verkoop. Over op:
Legger 18288/1: Eigendom van handelaar Joh. Kromwijk te Woerden. In 1977 verkoop. Over op:
Legger 18407/1: Eigendom van muziekleraar W.F. Kaper te Nunspeet. In 1978 verkoop. Over op:
Legger 18879/14: Eigendom van landbouwer G. Hoekman te Baalder. In 1980 openbare veiling. Over op:
Legger 21925/12: Eigendom van Gemeenschappelijk Eigendom B.V., gevestigd aan de Herengracht te Amsterdam. In 1981 verkoop. Over op:
Legger 22585/1: Eigendom van fysiotherapeut N. van Dort. In 1981 opgenomen in de ruilverkaveling. De (voormalige) boerderij is nu geadresseerd aan de Marsweg 1.