Op 16 september 1821 registreerde notaris Antoni van Riemsdijk een veilingsakte. Die dag vond de tweede en definitieve veiling plaats van de katerstede genaamd het Meijer-Arends op den Rheezerkamp, bestaande uit derzelver behuizinge numero 1, met grond en wheere, begraafplaats op het kerkhoff te Heemse en een-vierde whaardeel in de onverdeelde markegronden. De veiling geschiedde op verzoek van landbouwer Gerrit van den Kamp te Rheezerveen. Echter, het hoogste bod, uitgebracht door grondeigenaar Klaas Olthuis te stad Hardenberg, werd door de verkoper te laag bevonden. Hij besloot dan ook de verkoop niet te gunnen en de katerstede aan zich te houden (aktenr. 220, scan 184).

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het erve ’t Arends, gelegen op de Rheezerkamp, geregistreerd als sectie K-673 op legger 180a ten name van landbouwer Gerrit Hermsz. van den Kamp en echtgenote Hendrica Hendriks. Zij waren op 1 mei 1796 te Heemse getrouwd.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Notaris Aeyelts Averink te Hardenberg verleed op 4 juni 1842 een obligatie met hypotheek op verzoek van weduwnaar Gerrit van den Kamp. Hij en zijn kinderen verklaarden 900 gulden schuldig te zijn aan de erfgenamen van oud-burgemeester Lucas Hoenderken van Hardenberg. Als onderpand verbonden ze hun vastgoed, waaronder het erfje Meijerarends te Rheeze (aktenr. 63).

Legger 180a/3: Sectie K-673. Huis en erf. Gerrit van den Kamp overleed op 12 januari 1843 te Rheezerveen. Zijn vrouw was daar al op 16 maart 1838 gestorven. De boerderij op de Rheezerkamp werd voortgezet door hun jongste zoon Jan Herman van den Kamp en echtgenote Jennigjen ter Wijlen. Zij waren op 12 september 1844 getrouwd. In 1856 boedelscheiding. Over op:
Legger 997/3: Eigendom van Jan Herman van den Kamp en Jennigjen ter Wijlen (zie hulpregister hypotheken no. 4, deel 82, nr. 67). Zij waren op 12 september 1844 getrouwd in Heemse. Huisnr. G-32.

Op 16 december 1878 verleed notaris De Meyier een akte van boedelbeschrijving, op verzoek van Jennegien ter Wielen, weduwe van Jan Harm van den Kamp. Tot de onroerende bezittingen behoorde het huis en erf, sectie K-673, met bouwland, hooiland, weiland, broekweiland, heide- en veengrond. De familie had een hypothecaire schuld bij oud-burgemeester Cornelis Johannes van Riemsdijk van 1150 gulden.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

In 1904 boedelscheiding. Over op:
Legger 6251/3: Eigendom van Hendrik van der Kamp en Johanna Heersmink (zie register van overschrijving hypotheken, deel 485, nr. 68). Zij waren op 12 oktober 1888 getrouwd in Heemse. In 1910 boedelscheiding. Over op:
Legger 6976/3: Eigendom van Hendrik van der Kamp en consorten (zie register van overschrijving hypotheken, deel 546, nr. 29). Huisnr. G-32. In 1935 verkoop. Over op:
Legger 10579/3: Eigendom van Hendrik Jan Slotman (zie register van overschrijving hypotheken, deel 831, nr. 46) en later van Gerritdina Slotman te Rheeze G-39. In 1944 verkoop. Over op:
Legger 11383/3: Eigendom van Geertje Overweg (geb. 27-09-1933) en levenslang vruchtgebruik door Gerritdina Slotman. 
Legger 11383/19: Sectie K-673. In 1981 opgenomen in ruilverkaveling.

Legger 22746/1: Sectie AE-290. Eigendom van H. van Wezel en S.D. Rudolph. In 1985 verkoop. Over op:
Legger 23811/2: Sectie AE-779. Huis, schuur en tuin. Marsweg 2. Eigendom van R.J. ter Schure.