Uit het pachtboek van de havezate Heemse blijkt dat het Binnenkamp op de Rheezerkamp vanaf 30 november 1784 werd verhuurd aan Jan Jansen en echtgenote Geertruid Derksen. Vanaf 1808 werd het verpacht aan Gerrit Hamhuis en z’n vrouw.

Op 30 november 1815 werd de katerstede Binnenkamp verkocht. Dat blijkt uit een notariële akte, opgemaakt door notaris Antoni van Riemsdijk. De katerstede was eigendom van de hoogwelgeboren gestrenge heeren Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren tot Collendoorn en van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Het werd nog steeds bemeijerd (gepacht) door Gerrit Hamhuis en echtgenote Hendrikjen Hermsen Binnenkamp. Voor 841 gulden ging de eigendom van de katerstede over in handen van Teunis Nijenhuis te Rheeze.

Op 6 januari 1823 registreerde notaris Antoni van RIemsdijk een akte op verzoek van Teunis Nijhuis en echtgenote Hendrikjen Tempelman. Zij verklaarden 800 guldens schuldig te zijn aan Reinder Jonkhans, landbouwer te Diffelen. Als onderpand voor de hypotheek stelden ze hun de katerstede den Binnenkamp, liggende in derzelver eigene bekende bepalinge te Rheeze, tusschen de publieke weg na Diffelen en den zogenaamden Rheezermarsch, en hebbende de katerstede het Buitenkamps aldaar ten zuiden, en bestaande uit derzelver behuizinge no. 3 (aktenr. 259, scan 288).

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd de katerstede Binnenkamp, gelegen op de Rheezerkamp, geregistreerd als sectie K-686 op legger 251 ten name van landbouwer Teunis Nijenhuis en echtgenote Hendrikjen Tempelman. Zij waren op 31 mei 1816 te Hardenberg getrouwd.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 251/4: Sectie K-686. In 1875 redres. Over op:
Legger 3450/4: Voor de helft eigendom van Hendrik Jan Nijenhuis en echtgenote Hendrikjen Overweg. Zij zijn op 7 juli 1849 getrouwd te Heemse. De andere helft behoorde aan Willem Nijenhuis en echtgenote Geesjen Meijerink. Zij zijn op 4 mei 1866 getrouwd te Heemse. Huisnr. G-30. In 1884 boedelscheiding. Over op:
Legger 4478/4: Eigendom van Teunis Nijenhuis en Aaltje Hekman. In 1907 boedelscheiding. Over op:
Legger 6630/4: Eigendom van Albert Kelder en echtgenote Roelofje Nijenhuis. Zij zijn op 13 mei 1904 getrouwd te Heemse. In 1909 verbouw. Over op:

Legger 6630/13: Nieuwe sectie K-1790. Huis, schuur, bouw- en grasland. In 1912 vergroot. Over op:

Legger 6630/15: In 1916 gedeeltelijk vernieuwd (herbouw boerderij). Over op:
Legger 6630/17: In 1930 boedelscheiding. Over op:
Legger 9710/9: Eigendom van Albert Kelder. In 1947 verkoop. Over op:
Legger 11622/6: Eigendom van Roelof Kelder en Harm Kelder (ieder de helft). In 1951 boedelscheiding. Over op:
Legger 12133/6: Eigendom van Roelof Kelder (geb. 25-05-1919) en echtgenote Gerritdina Schuurman. In 1959 bouw varkenshok en 1970 bouw varkensstal. Over op:
Legger 12133/10: Marsweg 3.