Hendrikje Overweg-Stoevelaar (1902-1988) schenkt haar schoonvader Gerrit Overweg (1881-1961) (bijgenaamd: Kampmans-Gait) een kopje koffie in (Fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het erve Kampmans, gelegen op de Rheezerkamp, geregistreerd als sectie K-678 op legger 272 ten name van landbouwer Gerrit Jan Overweg en echtgenote Egberdina Dries. 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 272/3: Sectie K-678. Huis en erf. In 1856 ontginning. Over op:
Legger 3425/2: Eigendom van Gerrit Overweg en echtgenote Janna Berghuis. Zij zijn op 22 november 1845 getrouwd in Heemse. Huisnr. G-31.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

In 1895 boedelscheiding. Over op:
Legger 5269/2: Eigendom van Hendrik Overweg en echtgenote Sina Schuldink. Zij zijn op 21 mei 1880 getrouwd in Heemse. In 1917 stichting. Over op:
Legger 5269/22: Huis, kookhuis, schuur en erf. In 1919 boedelscheiding. Over op:
Legger 8159/2: Eigendom van Gerrit Overweg en consorten (zie register van overschrijving hypotheken, deel 635, nr. 14). In 1931 sloop en herbouw achterhuis. Over op:
Legger 8159/20: Huis, kookhuis, schuur en erf. In 1932 boedelscheiding. Over op:
Legger 9987/2: Eigendom van de gebroeders Hendrik Overweg en Jan Hendrik Overweg. In 1955 verbouw woonhuis. Over op:
Legger 9987/20: In 1960 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1960 (sectie K-2362).
Dominee Loor op bezoek bij Kampmans-Gait op ’n Kaamp…

Legger 9987/21: Nieuwe sectie K-2362. Huis, schuren, erf, bouwland en grasland. In 1962 successie. Over op:
Legger 13668/9: Eigendom van Hendrik Overweg en echtgenote Hendrikje Stoevelaar. Zij zijn op 5 juni 1930 getrouwd in Heemse. In 1981 boedelscheiding. Over op:
Legger 22648/7: Eigendom van Mina Overweg en echtgenoot Johan Jans aan de Marsweg 5.