Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het erf zonder naam geregistreerd als sectie K-635 op legger 343 ten name van landbouwer Lubbert Stoeten.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832 (sectie K-635).

Legger 343/30: Sectie K-635. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Lubbert Stoeten. In 1862 boedelscheiding. Over op:
Legger 83/34: Sectie K-635. Huis en erf. Eigendom van schoolmeester Gerrit Jan Hermen Dorgelo en echtgenote Hendrika Stoeten. Zij zijn op 8 mei 1846 getrouwd te Heemse. Huisnr. G-20. In 1877 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 16 maart 1877 (sectie K-1567).

Legger 83/47: Nieuwe sectie K-1567. Huis, erf en stookhut. In 1904 boedelscheiding. Over op:
Legger 6044/27: Eigendom van landbouwer Hermannes Hendrikus Dorgelo en echtgenote Johanna Tempelman. Zij zijn op 11 november 1892 getrouwd te Heemse. In 1937 stichting. Over op:
Legger 6044/42: In 1941 boedelscheiding. Over op:
Legger 11085/18: Eigendom van landbouwer Hendrik Dorgelo en echtgenote Fennigje Schutte. Zij zijn op 24 februari 1928 getrouwd te Heemse. In 1942 verbouw. Over op:
Legger 11085/24: In 1950 successie. Over op:

Hendrik Dorgelo (1901-1991) en Fennigje Schutte (1903-1992), bewoners van ’t Poljans aan de huidige Rheezerbrink no. 7, wandelen terug naar de boerderij. Ze hebben rogge gemaaid, want Hendrik draagt een zicht (de voorloper van de zeis) over zijn schouder (Fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).
De familie Dorgelo tijdens het rogge maaien. Links Johan Dorgelo op de maaimachine achter het paard. Zijn broer Zwaantinus zit gehurkt en helemaal rechts, met rode zakdoek om het hoofd, zit zus Janna. Moeder Fennigje Schutte (1903-19920 heeft het blauwe schort voor en haar man, Hendrik Dorgelo (1901-1991), knielt naast haar (Fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).

Legger 10227/19: Eigendom van landbouwer Hendrik Dorgelo H.H.zn. en echtgenote Johanna Tempelman. In 1959 stichting. Over op:
Legger 10227/25: Sectie K-1567. Huis, schuren en erf. In 1967 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 10227/27: Nieuwe sectie K-2536. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland. In 1968 bijbouw enz. Over op:
Legger 10227/28: Nieuwe sectie K-2571. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland. In 1971 verkoop. Over op:
Legger 16094/1: Eigendom van landbouwer Z.J. Dorgelo en echtgenote G. Otten. Zij zijn op 28 mei 1965 getrouwd te Hardenberg.

Kadastrale hulpkaart, maart 1974 (sectie AE-270).

Legger 22719/1: Nieuwe sectie AE-270. Huis, schuur, grasland, erf en bouwland. Eigendom van landbouwer Z.J. Dorgelo. Bezitters van het recht van gebruik en bewoning lag bij de ouders, echtelieden Hendrik Dorgelo en echtgenote Fennigje Schutte. In 1984 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 22719/2: Nieuwe sectie AE-681. Huis, schuur, erf, grasland en bouwland aan de Rheezerbrink 7.