Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het Veurink geregistreerd als sectie K-576 op legger 379 ten name van landbouwer Gerrit Jan Veurink en echtgenote Hendrikjen Gerrits. Zij waren op 4 september 1817 te Hardenberg getrouwd.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832

Legger 379/22: Sectie K-576. Huis en erf in de buurtschap Rheeze. Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Veurink en echtgenote Hendrikjen Gerrits. In 1852 verkoop. Over op:
Legger 1175/2: Sectie K-576. Huis, erf, twee schuren, varkenshok en bakschuur. Eigendom van landbouwer Gerrit Veurink en echtgenote Lubberta Odink. Zij zijn op 30 september 1853 getrouwd te Heemse. Huisnr. G-11. In 1877 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877 (sectie K-1557).

Legger 1175/12: Nieuwe sectie K-1557. Huis, schuren en erf. In 1882 stichting. Over op:
Legger 1175/13: In 1905 sloop en bijbouw. Over op:
Legger 1175/14: In 1906 stichting en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1882 (sectie K-1557).

Legger 1175/15: Nieuwe sectie K-1720. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1906 herbouw. Over op:
Legger 1175/16: Sectie K-1720. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1907 boedelscheiding. Over op:
Legger 6639/49: Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Veurink en echtgenote Jennigje Waterink. Zij zijn op 3 december 1886 getrouwd te Heemse. In 1913 redreskaart en berekening. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913 (sectie K-1883).

Legger 6639/69: Nieuwe sectie K-1883. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1931 sloop en herbouw. Over op:
Legger 6639/78: In 1933 sloop en herbouw. Over op:
Legger 6639/79: In 1947 successie. Over op:
Legger 11671/45: Eigendom van Fennegien Nijmeijer, weduwe van Gerrit Albert Veurink. Zij waren op 11 februari 1921 getrouwd in Heemse. Gerrit Albert Veurink overleed op 23 december 1946. In 1952 vereniging en redreskaart. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1952 (sectie K-2347).

Legger 11671/53: Nieuwe sectie K-2347. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1966 boedelscheiding. Over op:
Legger 14812/37: Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Veurink (geb. 31-08-1921). In 1967 verbouw. Over op:
Legger 14812/44: In 1981 opgenomen in de ruilverkaveling. Het is nu geadresseerd aan de Rheezerweg 58.