Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd ’t Meisters, gelegen aan de Rheezerbrink, geregistreerd als sectie K-580a op legger 86a ten name van schoolmeester Egbert Dunnewind.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832

Legger 86a/3: Sectie K-580a. Huis en erf. Eigendom van landbouwer en schoolmeester Egbert Dunnewind. In werd de huisplaats verkocht.

Notaris Krikke uit Hardenberg hanteerde de veilinghamer op verzoek van landbouwer Egbert Dunnewind, weduwnaar van Evertje Hannink, als vader en voogd over zijn vier minderjarige kinderen Jennigje, Hendrik, Gerrit en Evert Dunnewind. Zij was op 14 juli 1838 overleden te Rheeze. Het eerste kavel bestond uit het huis en erf, sectie K-580a, groot 3 roeden, 70 ellen, alsmede een perceel gaardenland bij ’t huis. Bij de inzate werd 600 gulden geboden door landbouwer Hendrik Timmerman te Rheeze. Een week later, bij de definitieve veiling, werd ’t bod verhoogd met 75 gulden door schoolonderwijzer Gerrit Jan Hermen Dorgelo uit Heemse. Bij de afslag werd het kavel door laatstgenoemde gemijnd voor 675 gulden. Uiteindelijk werd in de daarop volgende gecombineerde veiling van kavels het hoogste bod uitgebracht door landbouwer Berend Snoeijink uit Radewijk. Voor de kavels 1, 2, 5, 8, 11, 16 en 18 betaalde hij totaal 1090 gulden (aktenr. 55, 66 en 68).

Legger 775/1: Eigendom van Berend Sneuink (Snoeijink), landbouwer te Radewijk. In 1847 over op:
Legger 839/1: Eigendom van Jan Evertsz. Stoeten. Hij trouwde op 30 augustus 1851 te Heemse met Swaantje Scholte, afkomstig uit Duits Wilsum. Huis, erf, schuur en stookhut. Huisnr. G-16. In 1877 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877.

Legger 3751/1: Nieuwe sectie K-1562. Huis, schuur, erf en stookhut. Eigendom van Jan Evertsz. Stoeten en mede-eigenaar de marke van Rheeze.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

In 1903 successie. Over op:
Legger 839/77: Eigendom van weduwe Swaantje Stoeten-Scholte en kinderen. Huisnr. G-16. In 1907 successie. Over op:
Legger 6665/51: Eigendom van Evert Jan Stoeten, weduwnaar van Geesjen Nijhuis (en kinderen). Zij waren op 6 mei 1887 getrouwd in Heemse. In 1909 sloop. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1909.

Legger 6665/63: Huis, schuur en erf. In 1915 sloop en vernieuwing. Over op:
Legger 6665/77: Huis, schuren en erf. In 1922 boedelscheiding. Over op:

Jan Stoeten (bijgenaamd Meisters-Jaan) (1889-1962) met z’n kleinzoon Jan (geb. 1958) (Fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).

Legger 8733/40: Eigendom van Jan Stoeten en echtgenote Hendrikje Schuldink. Zij zijn op 21 juni 1918 getrouwd in Heemse. In 1925 vereniging. Over op:
Legger 8733/64: Sectie K-1562. Huisnr. G-16. In 1931 verbouw en stichting. Over op:
Legger 8733/72: In 1951 gedeeltelijk vernieuwd en sloping. Over op:
Legger 8733/94: In 1956 bijbouw. Over op:
Legger 8733/96: In 1957 stichting. Over op:
Legger 8733/97: In 1958 verkoop. Over op:
Legger 13089/17: Eigendom van Evert Jan Stoeten (geb. 10-01-1928). Hij was op 20 mei 1954 te Hardenberg getrouwd met Lubbegien Snijders. In 1967 vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1967.

Legger 13089/32: Nieuwe sectie K-2540. Huis, schuren, tuin, bouw- en grasland. In 1967 bijbouw. Over op:
Legger 13089/33: In 1968 splitsing. Over op:
Legger 13089/34: In 1970 verkoop enz. Over op:
Legger 13089/37: Nieuwe sectie K-2591. In ruilverkaveling. Over op:
Legger 22760/1: Nieuwe sectie AE-122. Rheezerweg 62.