Evert Jan Leemgraven is aan het ploegen met een paard. Zijn volledige voornaam luidde Evert Jan Warsse. Die laatste naam is ontleend aan zijn grootvader in Holtheme. Op de achtergrond zien we zijn boerderij aan de huidige Rheezerweg 81. Vroeger was dit de katerstede Hulsebosch, gelegen aan de rand van de Rheezer Es. Op de dia is de glooiing ervan zichtbaar. Op het erf kunnen we nog net zijn vader Jan Willem, zoontje Wim en echtgenote Hendrikje (Hennie) Reints ontwaren. Rechts loopt hond Trixie (Fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).

Notaris Antoni van Riemsdijk hanteerde op 3 september 1827 de veilinghamer op verzoek van Aleida Gerrits, weduwe van Hannes Heersmink, bewoner en eigenaresse van ’t erve Heersmink, en op verzoek van haar kinderen.  Het ging om het erve het Heersmink met de daarbij horende katerstede. Die katerstede – later bekend als ’t Hulsebosch – lag agter aan den Groten Esch, bestaande uit deszelfs behuizinge numero 0, met deszelfs grond en wheere en werd geveild als kavelnummer 3. Die kavel werd ingezet door Hendrik Timmerman, landbouwer te Rheeze, voor 727 gulden. Een week later, op 10 september, vond de definitieve veiling en toewijzing plaats. Hermannus Hesselink, landbouwer te Heemse, bood 98 gulden meer voor de katerstede. Vervolgens werd bij afslag 825 gulden geboden door Hermannus Hesselink, uit naam van Arend Marsman, boerenknecht te Heemse. Hem werd de koop van de katerstede gegund voor ’t geboden bedrag ad 825 gulden (aktenr. 670, scan 54).

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het Hulsebosch, gelegen op de zgn. Grooten Esch, geregistreerd als sectie K-338 op legger 223 ten name van landbouwer Arend Marsman en echtgenote Aaltjen Hesselink. Zij waren op 9 mei 1829 te Heemse getrouwd. Arend was afkomstig uit Rhaan bij Hellendoorn en Aaltjen was geboren op ’t oude erve Hesselink in Heemse.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 223/4: Sectie K-338. Huis en erf op de Groote Esch. Gerrit en Aaltje kregen in 1830 een zoontje, genaamd Hendrik Jan. De kleine werd echter nog geen drie weken oud. Omdat ze verder geen nakomelingen kregen, vererfde ’t Hulsebosch op Aaltjes oudere zuster Maria Hesselink en haar echtgenoot Gerrit Jan Willering. Zij waren op 20 juli 1821 getrouwd in Heemse. Daarna ging de eigendom over op hun oudste zoon Gerrit Jan Willering die op 2 mei 1863 te Heemse trouwde met Hendrikjen Vedelaar. Slechts 48 jaar oud werd Gerrit Jan Willering. Hij stierf op 26 maart 1871. Zijn vrouw stierf het jaar erop, op 7 mei 1872 te Baalder (in ’t huis van haar oudste zus). In 1873 successie. Over op:
Legger 3231/4: Eigendom van de minderjarige Evert Jan Willering (geb. 30 augustus 1868 te Rheeze). Huisnr. G-3 te Rheeze. In 1877 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1877.

Legger 3231/34: Nieuwe sectie K-1552. Huis, schuur en erf. Evert Jan trouwde op 7 april 1893 te Heemse met Roelofjen Bras uit Ambt Ommen. In 1894 gedeeltelijke afbraak. Over op:
Legger 3231/36: Schuur en erf. In 1895 sloop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1895. ’t oude Hulsebosch is afgebroken en vervangen door nieuwbouw, iets ten zuidwesten van de oorspronkelijke locatie.

Legger 3231/37: Nieuwe sectie K-1682. Huis, schuur en bouwland in de zgn. Veldbraken. In 1899 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1899.

Legger 3231/41: Huis, kookhuis, schuren en bouwland. In 1913 verkoop, redreskaart. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913.

Legger 3231/50: Nieuwe sectie K-1838. Huis, schuren, bouw- en weiland op de Groote Esch. De boerderij werd vervolgens bewoond door dochter Hendrikje Willering en echtgenoot Jan Willem Leemgraven. Zij zijn op 19 mei 1927 getrouwd. In 1933 verkoop. Over op:
Legger 10128/28: Eigendom van Berend Wilpshaar, landbouwer te Weijerswold bij Coevorden. De boerderij bleef bewoond (waarschijnlijk gepacht) door de fam. Leemgraven. In 1940 huisnummer gewijzigd in G-4. In 1949 stichting. Over op:
Legger 10128/35: In 1957 stichting. Over op:
Legger 10128/36: Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1959 verkoop. Over op:
Legger 13242/27: Eigendom van Anna Wilpshaar en echtgenote Albert Bouwers te Dalen. In 1968 stichting. Over op:
Legger 13242/35: In 1972 verhuisde de familie Leemgraven van Rheeze naar Slagharen. In datzelfde jaar volgde een boedelscheiding. Over op:
Legger 16120/26: Eigendom van Albert Bouwers te Dalen. In 1974 verkoop. Over op:
Legger 17073/25: Eigendom van Berend Bouwers te Dalen. In 1975 verbouw. Over op:
Legger 17073/28: In 1976 verkoop. Over op: 
Legger 17778/25: Eigendom van Albert Bouwers te Dalen. In 1981 opgenomen in de ruilverkaveling. Rheezerweg 81. 

Jan Willem Leemgraven (1898-1977) met zijn kleinkinderen Henny (achter de paal) en Wim (Fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).