Albertus (Bats) Olsman is haver aan ’t maaien met een zicht, op een gehuurd stuk land van buurman Roelof Hofsink. Bats woonde in de boerderij aan de huidige Rheezerweg 83, waar hij in 1953 – bij zijn huwelijk met J.H. Stoeten – is komen wonen (Fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 komt de boerderij nog niet voor. In die tijd waren het twee percelen bouwland, gelegen op de Grote Esch, sectie K-374 en K-375. Het eerste stond op naam van landbouwer Jan Koers Bzn en het tweede was van landbouwer Gerrit Jan Scholten.

Legger 4966/6 en 7: Secties K-374 en 375. Eigendom van Jan Hendrik Welleweerd en echtgenote Grietjen Welink (en ook van zoon Derk Welleweerd). Twee percelen bouwland waarop in 1909 een nieuwe boerderij werd gesticht. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1909, met de nieuw gebouwde boerderij op het nieuwe perceel K-1787.
Veldwerkkaart, anno 1909.

Legger 4966/9: Sectie K-1787. Huis en bouwland. In 1912 ruiling. Over op:
Legger 6665/66: Sectie K-1787. Eigendom van Evert Jan Stoeten en echtgenote Geesjen Nijhuis. Zij waren op 6 mei 1887 getrouwd te Heemse. Huis en bouwland. In 1913 redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913.

Legger 6665/71: Sectie K-1865. In 1922 boedelscheiding. Over op:
Legger 8733/50: Eigendom van Jan Stoeten en echtgenote Hendrikje Schuldink. Zij waren op 21 juni 1918 getrouwd te Heemse. In 1953 bouw veestal. Over op:
Legger 8733/95: In 1958 verkoop. Over op:
Legger 13090/11: Sectie K-1865. Huis, schuren, bouwland. Eigendom van Johanna Hendrika Stoeten (geb. 09-07-1924) en echtgenoot Albertus Olsman. Zij waren op 26 maart 1953 getrouwd te Hardenberg. In 1960 bouw landbouwschuur. Over op:
Legger 13090/20: Huis, schuur en bouwland op de Grote Esch. In 1964 vond een verbouw plaats. Toen bekend als huisnr. G-9 in Rheeze. Dat nummer wijzigde in 1971 in Rheezerweg 83. In 1979 oprichting maatschap.
 

Veldwerkkaart, anno 1975.

Legger 22761/1: Sectie AE-107. Huis, schuur, erf, grasland en bouwland. Eigendom van maatschap Albertus en Hendrik Olsman. Over op:
Legger 22761/3. Sectie AE-667. Boerderij, schuur, erf, tuin, groenland en bouwland.