Op 10 augustus 1829 hield notaris Antoni van Riemsdijk een openbare verkoop van in gasten te velde staande rogge, op verzoek van Gerrit Jan Scholten, landbouwer op ’t erve Scholten (aktenr. 835, scan 74).

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het erve Scholten geregistreerd als sectie K-560 op legger 313 ten name van landbouwer Gerrit Jan Scholten.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832

Legger 313/44: Sectie K-560. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Scholten en echtgenote Zwaantjen Veurink. Zij zijn op 4 december 1817 te Hardenberg getrouwd. In 1861 ruiling. Over op:
Legger 1871/20: Sectie K-560. Huis, schuur, erf en varkenshok. Eigendom van Zwaantje Veurink, weduwe van Gerrit Jan Scholten. Het echtpaar was kinderloos gebleven. Naderhand eigendom van Jennigje Veurink en echtgenoot Jan Hendrik Veurink. Zij zijn op 13 april 1866 getrouwd te Heemse. Jan Hendrik Veurink overleed op 31 juli 1876 te Rheeze. Jennigje Veurink hertrouwde op 31 augustus 1877 te Heemse met Hendrik Jan Tempelman. Huisnr. G-14. In 1898 gedeeltelijke afbraak en vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1898 (sectie K-1685).

Legger 1871/54: Nieuwe sectie K-1685. Huis, stookhuis, hok en erf. In 1898 successie. Over op:
Legger 5610/37: Eigendom van landbouwer Lucas Veurink en echtgenote Willemina Woertink. Zij zijn op 31 oktober 1902 getrouwd in Heemse. In 1904 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1904 (sectie K-1711).

Legger 5610/41: Nieuwe sectie K-1711. Huis, schuren en erf. In 1906 verbouw en vereniging van percelen. Over op:
Legger 5610/42: In 1906 verbouw. Over op:
Legger 5610/43: In 1911 bijbouw. Over op:
Legger 5610/46: Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1912 boedelscheiding. Over op:
Legger 7244/34: Eigendom van Lucas Veurink en echtgenote Willemina Woertink. In 1912 bijbouw en stichting. Over op:
Legger 7244/37: In 1913 redreskaart en berekening. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913 (sectie K-1882).

Legger 7244/39: Nieuwe sectie K-1882. Huis, schuren en bouwland. In 1925 sloop en stichting. Over op:
Legger 7244/41: In 1928 stichting. Over op:
Legger 7244/44: In 1931 stichting. Over op:
Legger 7244/46: In 1933 sloop en opbouw. Over op:
Legger 7244/48: In 1945 verkoop. Over op:
Legger 11485/23: Eigendom van Jan Woertink. Het recht van gebruik en bewoning lag bij Willemina Woertink, weduwe van Lucas Veurink. In 1956 successie. Over op:
Legger 12083/22: Eigendom van landbouwer Jan Woertink (geb. 27-06-1916) en echtgenote Hendrikje Timmerman. Zij zijn op 16 mei 1941 getrouwd te Hardenberg. In 1967 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 12083/31: Nieuwe sectie K-2457. Huis, schuren, bouw- en weiland. Huisnummer G-20. In 1970 stichting. Over op:
Legger 12083/34: Opgenomen in de ruilverkaveling. Het huidige adres is Rheezerweg 93.