De oude boerderij op ’t Wilms (later genaamd Warmink), eigendom van de familie Timmerman, gefotografeerd door ds. E.J. Loor.

Op 11 juni 1772 registreerde de schout de overdracht van een koeweide op de Brugtermarsch en de Legen Esch te Brucht, door Geertruid Smook, weduwe van wijlen predikant J.J. ter Poorten, voor haarzelf en als moeder en voogdesse van haar kinderen Petronella ter Poorten, Johannes ter Poorten, Johanna ter Poorten en Silvestra Diderica ter Poorten, zijnde zij comparante geadsisteerd met haar schoonzoon Jacob Leeuw als haar verkoren Momboir, verder nog Harmannes Hendricus ter Poorten, predikant te Avereest, en Jacob Leeuw en zijn ehevrouw Gerharda Maria ter Poorten, en dan nog voornoemde Jacob Leeuw in kwaliteit als gevolmachtigde van Hendrik Groskamp en zijn ehevrouw Asselina Hendrica ter Poorten, luid procuratie op 27 mei van dit jaar en alhier getoond, aan Harmen Hendriks op ‘t Willems en zijn huisvrouw Aaltien Derksen, woonachtig te Rheeze. De percelen waren door hen gekocht bij publieke verkoping op 12 december 1771.

Hermen Hendriks Willems en Aaltje Derks waren op 27 maart 1762 in ondertrouw gegaan. Zij was geboren en afkomstig van ’t Rheezerveld. Hermens wieg stond in Rheeze. Aaltje was al twee keer eerder gehuwd geweest.

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het erve Wilms geregistreerd als sectie K-574 op legger 188 ten name van landbouwer Jan Koers Berendszn. en echtgenote Hendrikjen Vrielink. Zij waren op 24 april 1812 te Hardenberg getrouwd.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832

Legger 188/33: Sectie K-574. Huis en erf. Vererfde op dochter Aleida Koerts en echtgenoot Herm Eshuis. Zij waren op 28 april 1837 getrouwd in Heemse. In 1872 aanvaarding. Over op:
Legger 3145/31: Eigendom van Hendrik Eshuis. Hij trouwde op 30 mei 1873 te Heemse met Lubberta Altena. Huisnr. G-9. Hendrik overleed op 13 mei 1902. In 1902 verkoop. Over op:
Legger 6038/2: Eigendom van Hendrik Jan Evert Waterink. Huis, erf, kookhuis en varkenshok. In 1915 inwendige verandering. Over op:
Legger 6038/3: In 1927 boedelscheiding. Over op:

In 1927, ten tijde van het maken van deze foto, werd de boerderij bewoond door Gerrit Timmerman en Willemina Vrijlink en hun kinderen.
Op het erf zien we Hendrikje Timmerman (geb. 1918) en Seine Timmerman (geb. 1919).
Carte-de-visite van het echtpaar Gerrit Timmerman (1888-1949) en Willemina Vrijlink (1889-1975).

Legger 9401/18: Eigendom van Gerrit Timmerman en Willemina Vrijlink. Zij zijn op 20 mei 1917 getrouwd te Heemse. In 1943 redres en vereniging (perceel samengevoegd met ’t vroegere erve Warmink en de naam werd ‘meegenomen’ naar ’t Wilms). Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1943.

Legger 9401/48: Nieuwe sectie K-2255. Huis, kookhuis, schuur, bouw- en weiland. In 1951 scheiding en rectificatie. Over op:
Legger 12084/37: Eigendom van Seine Timmerman en echtgenote Jennigje van der Velde. Zij zijn op 23 mei 1947 getrouwd te Hardenberg. Levenslang vruchtgebruik: Willemina Vrijlink, weduwe van Gerrit Timmerman. In 1954 sloping en stichting. Over op:
Legger 12084/38: Huis, kookhuis, schuur, bouw- en weiland. In 1967 verkoop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1967.

Legger 12084/49: Nieuwe sectie K-2463. Huis, schuur, erf, bouw- en weiland. In 1967 splitsing. Over op:
Legger 12084/52: In 1976 opgenomen in ruilverkaveling. Over op:
Legger 14227/23: Eigendom van Seine Timmerman en Jennigje van der Velde. In 1981 opnieuw in de ruilverkaveling. Ringweg 2.