In het notarieel archief van Hardenbergs eerste notaris, Antoni van Riemsdijk, wordt deze akte bewaard, gedateerd 25 augustus 1813:
Voor ons Antoni van Riemsdijk, keizerlijk notaris residerende te Hardenbergh, in tegenwoordigheid van den heer Bernardus Beussink, heelmeester, en van Frederik Zweers, timmerman, beide woonende ter Steede Hardenbergh, als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, compareerden Jan Warmink, landbouwer wonende te Rheeze, en deszelfs huisvrouwe Jennegien Jansen (die hij tot het passeeren dezer actie bij deze is authoriseerende), zijnde beide aan ons notaris bekend. Welke Jan Warmink en vrouwe Jennegien Jansen voormeld bij deze tegenwoordige acte hebben verkogt, afgestaan en overgedraagen voor eene summa van koopspenningen ad eenduizend driehonderd en vijfentsestigh francs ofwel zeshonderd en vijftigh guldens Hollandsch, aan Hermen Timmerman, landbouwer wonende te Rheeze voorschreven, en deszelfs huisvrouwe Zwaantjen Scholten, derzelver katersteede genaamd het Everts, gelegen te Rheeze onder nr. 11, bestaand uit deszelfs behuizinge en schuur, mitsgaders den zuidwestwaards dezelve behuizinge in deszelfs eigen afvreedinge geleegene gaarden ter grootte van ongeveer (twee-derde morgen) zesenvijftigh ares zevenhonderd en twee en zeventigh miliares, en zulks wijders met deszelfs rechten en gerechtigheden, lusten en lasten, speciaal die van eene begraafplaats op het kerkhof te Heemse en het recht van een vierde whaerdeel in de Markte van Rheeze.

De verkopers, Jan Everts Warmink en Jennegien Jansen, waren op 7 januari 1792 in Heemse getrouwd.

De kopers, Hermen Timmerman en Zwaantjen Scholten, waren op 16 augustus 1788 getrouwd. Hun oudste dochter, Zwaantjen Timmerman (geboren in 1794) trouwde op 6 mei 1819 te Heemse met Hermannus (Harmen) Lamberink uit Junne.

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd ’t Evers geregistreerd als sectie K-553 op legger 212 ten name van landbouwer Harmen Lammerink.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 212/8: Sectie K-553. Huis en erf. Eigendom van Hermannus (of Harmen) Lamberink en echtgenote Zwaantjen Timmerman. Huis en erf met schuur en varkenshok. Huisnr. G-24. In 1877 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877.

Legger 212/40: Nieuwe sectie K-1560. Huis, erf, schuur enz. In 1878 verkoop. Over op:
Legger 2637/23: Eigendom van Seine Lamberink en echtgenote Hermina Veurink. Zij zijn op 21 oktober 1853 getrouwd te Heemse. In 1885 stichting. Over op:
Legger 2637/49: In 1886 vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1886.

Legger 2637/51: Nieuwe sectie K-1640. Huis, schuur en erf. In 1892 bijbouw en vereniging. Over op:

Legger 2637/58: Nieuwe sectie K-1679. Huis, kookhuis, schuren, erf en bouwland. In 1915 boedelscheiding. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1915.

Legger 7491/17: Nieuwe sectie K-1929. Huis, gedeelte schuur en bouwland. Eigendom van Seine Lamberink en Janna Hofsink. Zij zijn op 26 mei 1882 getrouwd te Heemse. Hun huwelijk bleef kinderloos. In 1944 successie. Over op:

Legger 9681/20: Eigendom van Hermannus Bouwhuis en echtgenote Hendrikje Lamberink (nichtje van oom Seine en tante Janna). Zij zijn op 21 november 1913 te Heemse getrouwd. In 1959 gedeeltelijke vernieuwing. Over op:
Legger 9681/25: Huis, schuren en bouwland. In 1962 verkoop. Over op:
Legger 13670/1: Eigendom van Janna Bouwhuis (geb. 26-04-1925) en Jan Hendrik Bouwhuis (geb. 06-09-1928). Levenslang vruchtgebruik: Hermannus Bouwhuis en Hendrikje Lamberink. In 1967 bijbouw en in 1972 successie. Over op:
Legger 13669/35: Eigendom van Jan Hendrik Bouwhuis. Hij was op 25 november 1971 in Hardenberg getrouwd met Evertdina Düsman uit ’t Duitse Vorwald. Ze woonden aan de Ringweg 3.