Legger 1430/16: Sectie A-208. Veengrond in ’t Tweede Blok. Eigendom van koopman Stephanus Piek te Oudshoorn. In 1858 ontginning. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1858 (sectie A-2258).

Legger 1430/104: Nieuwe sectie A-2258. Huis en erf in ’t Tweede Blok. In 1863 hermeting. Over op:
Legger 2254/32: Nieuwe sectie L-792. Huis en erf in de Westerslagen. Eigendom van koopman Stephanus Piek te Oudshoorn. In 1869 boedelscheiding. Over op:
Legger 2905/28: Eigendom van koopman Carel Piek. In 1872 verkoop. Over op:
Legger 3117/1: Huisnr. R-339. Eigendom van Hendrik Jozeph Hagemeijer.

Op 3 oktober 1885 verleed notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen een hypotheekakte op verzoek van Hendrik Jozeph Hagemeijer, landbouwer te Slagharen. Deze verklaarde 500 guldens te hebben geleend van en schuldig te zijn aan notarisklerk Johan Adriaan Bodewitz te Gramsbergen. Als onderpand voor het geleende geld en de daarover verschuldigde rente stelde hij o.a. zijn huis en erf op sectie L-792 te Schuinesloot (aktenr. 2775).

In 1903 herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1903 (sectie L-792).

Legger 3117/31: In 1906 verkoop. Over op:
Legger 6575/1: Eigendom van landbouwer Herman Hagemeijer. In 1907 verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1907 (sectie L-3363).

Legger 6689/1: Sectie L-3363. Huis, bouwland en heide in de Westerslagen. Eigendom van landbouwer Herman Hagemeijer en echtgenote Catharina Renker. In 1913 ontginning. Over op:
Legger 6689/2: In 1937 boedelscheiding. Over op:
Legger 10569/1: Sectie L-3363. Huis, bouwland en heide in de Westerslagen. Eigendom van landbouwer Hendrik Jozef Hagemeijer en consorten. In 1938 boedelscheiding. Over op:
Legger 10730/1: Sectie L-3363. Huis, bouwland en heide in de Westerslagen. Eigendom van landbouwer Hendrik Jozef Hagemeijer (later Johannes Hendrikus Hagemeijer). In 1958 successie. Over op:
Legger 10380/9: Sectie L-3363. Huis, bouwland en heide te Schuinesloot. Eigendom van arbeider Hermannus Martinus Hagemeijer (geb. 07-07-1897). In 1964 verkoop. Over op:
Legger 12422/26: Eigendom van koopman Johannes Hendricus Bembom of Bemboom (geb. 20-02-1921). In 1964 splitsing. Over op:
Legger 12422/38: In 1967 verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1967 (sectie L-5299).

Legger 14182/2: Nieuwe sectie L-5299. Huis en tuin te Schuinesloot. Eigendom van koopman Jozef de Vries te Hattem en van Henriƫtte Rodrigues, weduwe van Salomon Hartog Snijder te Hattem. In 1969 verkoop. Over op:
Legger 15351/1: Sectie L-5299. Huis en tuin aan de Rondweg 3. Eigendom van advocaat en procureur mr. W.C. Groot. In 1970 verandering van bestemming. Over op:
Legger 15351/2: In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 15351/3: Nieuwe sectie W-183. Huis en tuin. In 1972 verkoop. Over op:
Legger 16356/1: Sectie W-183. Huis en tuin. Eigendom van inkoper L.G. van Wijk aan de Rondweg 2. In 1977 stichting enz. Over op:
Legger 16356/4: In 1982 boedelscheiding. Over op:
Legger 23364/3: Sectie W-183. Huis en tuin. Eigendom van P. van Roon. In 1982 vereniging van percelen. Over op:
Legger 23364/4: Nieuwe sectie W-1054. Huis, schuur, tuin, weg en grasland aan de Rondweg 2.