Legger 410/21: Sectie A-213. Veengrond in ’t Tweede Blok. Eigendom van landbouwer Roelof Westerman te Lutten. In 1863 hermeting. Over op:
Legger 2306/2: Sectie L-817. Bouwland in de zgn. Westerslagen. Eigendom van landbouwer Jan Albert Determan en mede-eigenaar Johannes Bernardus Determan te Slagharen. In 1863 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1863 (sectie L-1148).

Legger 2306/4: Nieuwe sectie L-1148. Huis en erf. Huisnr. R-337.

Op 9 augustus 1879 verleed notaris Hilbrand van Barneveld een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Johannes Bernardus Determan te Slagharen. Deze verklaarde wegens geleend geld 450 gulden schuldig te zijn aan Hermina Kleine Staarman te Slagharen. Als onderpand stelde hij verschillende onroerende goederen, waaronder het huis en erf, sectie L-1148 (aktenr. 1527, scan 52).

In 1885 verkoop. Over op:
Legger 4545/3: Eigendom van koopman Johannes Martinus Brandhoff te Zwolle. In 1886 verkoop. Over op:
Legger 4577/3: Eigendom van arbeider Jan de Munnik (ook: de Munnink) en echtgenote Alberdina Tepperik te Slagharen. In 1911 verkoop. Over op:
Legger 6768/5: Eigendom van landbouwer Antonius Hermannes de Munnik te Slagharen (en consorten). In 1932 boedelscheiding. Over op:
Legger 9950/4: Eigendom van landbouwer Antonius Hermannes de Munnik te Slagharen. In 1932 verkoop. Over op:
Legger 9991/3: Sectie L-1148. Huis en erf in de zgn. Westerslagen. Huisnr. R-337. Eigendom van landarbeider Hendrikus Strijker en echtgenote Hendrikje Witpeerd. Zij zijn op 12 mei 1922 getrouwd te Heemse. In 1942 vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1942 (sectie L-4520).

Legger 9991/6: Nieuwe sectie L-4520. Huis, wei- en bouwland. In 1971 sloping enz. Over op:
Legger 9991/7: Sectie L-4520. Huis, schuur, erf, bouw- en weiland. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 9991/10: Nieuwe sectie W-193. Huis, erf en grasland. In 1976 verkoop. Over op:
Legger 17633/1: Sectie W-193. Eigendom van H. Strijker aan de Rondweg 4a te Schuinesloot.