Legger 2260/91: Sectie L-744. Huis, erf en schuur. Eigendom van Johan Hermann Heinrich Kleine Staarman en echtgenote Hermina Elshoff. In 1865 terugbrenging aanslag. Over op:
Legger 2260/182: In 1866 verkoop. Over op:
Legger 2592/1: Eigendom van landbouwer Bernardus Hendrikus (Berend) Eikens (Eijkens) en echtgenote Gesina Anna Veltrop te Slagharen. In 1868 terreinverandering. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1868 (sectie L-1454)

Legger 2592/7: Nieuwe sectie L-1454. Huis, erf en schuur. In 1875 verval vrijdom. Over op:
Legger 2592/12: Huisnr. R-286.

Op 11 januari 1882 verleed notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Berend Eikens te Slagharen. Deze verklaarde 120 guldens te hebben geleend van en schuldig te zijn aan veehouder Derk Jan Leemgraven te Holtheme. Als onderpand voor de lening en de verschuldigde rente verbond hij zijn onroerende goederen, waaronder het huis en erf te Schuinesloot, sectie L-1454 (aktenr. 2105).

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1885 (sectie L-1454)

In 1894 over op:
Legger 2595/14: Eigendom van landbouwer Jan Harm Schlepers en echtgenote Anna Margaretha Berg. In 1885 gedeeltelijke sloop.
Legger 2595/20: In 1895 verval vrijdom.
Legger 2595/25: In 1905 verkoop. Over op:
Legger 6342/2: Sectie L-1454. Huis en erf in de Westerslagen. Eigendom van Hermannes Schlepers en echtgenote Maria Aleida Berentsen. In 1928 verbouw. Over op:
Legger 6342/18: Sectie L-1454. Huis, schuren en erf. In 1931 boedelscheiding. Over op:
Legger 9869/2: Eigendom van landbouwer Hermannes Schlepers en echtgenote Maria Aleida Berentsen. In 1947 boedelscheiding. Over op:
Legger 11576/2: Eigendom van arbeider Antonius Gerardus Schlepers (geb. 12-03-1910) en echtgenote Maria Berendina Kleinherenbrink. In 1948 sloop en verandering van bestemming.
Legger 11576/9: Sectie L-1454. Huis en erf. In 1964 verbouw. Over op:
Legger 11576/10: Sectie L-1454. Huis, erf en schuren. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 11576/18: Nieuwe sectie W-161. Huis, tuin, schuur en grasland aan de Schuineslootweg 13. In 1976 splitsing. Over op:
Legger 11576/19: In 1977 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1977 (sectie W-860).

Legger 11576/20: Nieuwe sectie W-860. Huis, tuin en schuren. In 1988 over op:
Legger 26048/1: Eigendom van tuinkunstenaar A.G. Schlepers.