In 1874 liet de Zwolsche advocaat mr. Evert Jan Eekhout een woning bouwen op een afgegraven stuk veengrond in de zgn. Oosterslagen.

Fragment van kadastrale hulpkaart, 21 september 1874 (sectie L-1817).

Legger 1510/24: In 1876 verkoop. Over op:
Legger 2080/123: Sectie L-1817. Huis. Eigendom van vervener Arend Berends te Dedemsvaart (Avereest). In 1892 redres. Over op:
Legger 2080/265: In 1894 boedelscheiding. Over op:
Legger 5181/14: Eigendom van Johanna Veningen, weduwe van Arend Berends te Dedemsvaart (Avereest) en consorten Bonne en Roelof Berends. In 1897 boedelscheiding. Over op:
Legger 5479/1: Eigendom van vervener Roelof Berends Arendszoon te Dedemsvaart (Avereest). In 1898 verkoop. Over op:
Legger 5572/1: Eigendom van molenaar en landbouwer Johannes Berg en echtgenote Fokkina Jantina Drenth te Den Haag. In 1898 splitsing. Over op:
Legger 5572/10: Sectie L-1817. Twee huizen. In 1899 splitsing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1899 (sectie L-2935 en L-2936).

Legger 5572/11 en 12: Nieuwe sectie L-2935 en L-2936. Dubbel woonhuis. In 1904 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, augustus 1904 (sectie L-3177).

Legger 5572/14: Nieuwe sectie L-3177. Huis. In 1919 overboeking. Over op:
Legger 8249/2: Eigendom van landbouwer Johannes Ottes en consorten. In 1920 verkoop. Over op:
Legger 8300/2: Eigendom van landbouwer Johan Theodorus Luijmes en echtgenote Berendina Johanna Lammers. In 1954 boedelscheiding. Over op:
Legger 12524/2: Eigendom van landbouwer Johan Theodorus Luijmes. In 1958 verkoop. Over op:
Legger 13047/2: Eigendom van landbouwer Albert Luijmes.

Per 11 april 1968 wijzigde het adres Schuinesloot S-155 in Schuineslootweg 154.

In 1969 verkoop. Over op:
Legger 15347/1: Sectie L-3177. Huis aan de Schuineslootweg 154. Eigendom van grondwerker R. Deuzeman en echtgenote A.M. Boensma. In 1969 verbouw. Over op:
Legger 15347/3: In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 15 juli 1969 (sectie W-526).

Legger 15347/4: Nieuwe sectie W-526. Huis en tuin.

Rouwadvertentie in “Het Noord-Oosten”.