Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het perceel veengrond in het Tweede Blok te Lutten geregistreerd als sectie A-197 ten name van Willem Jan baron van Dedem te Zwolle (en mede-eigenaar).

Legger 1426/5: Sectie A-197. Veengrond. Eigendom van veenbaas Johan Herman Heinrich Kleine Staarman. In 1856 stichting en ontginning. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1856 (sectie A-1920).

Legger 1426/41: Nieuwe sectie A-1920. Veengrond. In 1863 hermeting. Over op:
Legger 2260/97: Nieuwe sectie L-750. Huis en erf in de zgn. Westerslagen. Eigendom van vervener Johan Herman Heinrich Kleine Staarman. In 1865 verkoop. Over op:
Legger 2033/4: Eigendom van landbouwer Jan Frans Rusken te Radewijk. In 1865 terugbrenging. Over op:
Legger 2684/1: Eigendom van dagloner Hermannes van Dam te Wijhe. In 1868 verandering van terrein en verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1868 (sectie L-1460).

Legger 2684/4: Nieuwe sectie L-1460. Huis en erf. In 1875 verval vrijdom. Over op:
Legger 2684/6: Sectie L-1460. Huis en erf. Huisnr. R-346a.

Op 1 december 1880 verleed notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Hermannes van Dam te Slagharen. Hij verklaarde 300 gulden schuldig te zijn aan mej. Helena Swam, weduwe van Jan Boerink Krikke te Almelo. Als onderpand voor het geleende geld en de daarover verschuldigde rente stelde hij o.a. zijn woonhuis en erf, sectie L-1460 (aktenr. 1866).

Hermannes van Dam overleed op 9 augustus 1881 te Slagharen. Zijn weduwe overleed acht dagen later.

Hypotheekverstrekker Helena Boerink-Swam kwam erachter dat het huis van de vijf minderjarige kinderen van het echtpaar Van Dam-Peters niet verzekerd was. Dat was echter wel een harde voorwaarde voor de verstrekte hypotheek. Op 11 november 1885 tekende deurwaarder Jan Hendrik Wiekmeijer de beslaglegging aan, waarna het erfje te Slagharen publiek werd geveild. Notaris Hilbrand van Barneveld begon op 26 november 1885 met de eerste inzate (aktenr. 2809). Bij de definitieve veiling op 10 december bleek notarisklerk Johan Adriaan Bodewitz de hoogste bieder te zijn voor 330 gulden.

Legger 4580/2: Eigendom van notarisklerk Johan Adriaan Bodewitz te Gramsbergen. In 1886 verkoop. Over op:
Legger 4588/5: Eigendom van de minderjarige Gerhard Willem (van) Barneveld en Catharina Martha (van) Barneveld te Workum. In 1895 verval vrijdom. Over op:
Legger 4588/10: In 1899 verkoop. Over op:
Legger 4771/5: Sectie L-1460. Huis en erf. Eigendom van arbeider Martinus Finkers. Huisnr. R-346a. In 1901 herbouw. Over op:
Legger 4771/6: Sectie L-1460. Huis, schuur en erf. In 1902 herbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1902 (sectie L-1460).

Legger 4771/7: Sectie L-1460. Huis en erf in de zgn. Westerslagen. In 1921 verkoop. Over op:
Legger 8456/2: Eigendom van timmerman Petrus Johannes Geerdinck en echtgenote Maria Aleida Luiken. In 1948 verkoop. Over op:
Legger 11700/2: Eigendom van landbouwer Johannes Gerhardus Geerdinck. In 1949 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 11700/3: In 1954 verkoop. Over op:
Legger 12492/2: Eigendom van Johannes Bernardus Luiken en Johanna Aleida Beerling. In 1960 verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1960 (sectie L-4964).

Legger 13256/3: Nieuwe sectie L-4964. Huis, schuur, erf en bouwland. Eigendom van W.J. Lohues. In 1962 verkoop. Over op:
Legger 13738/1: Eigendom van H. Schlepers en G.A.T. Hermes aan de 2e Blokweg 13 te Schuinesloot.