In 1922 liet het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg een lokaal bouwen op een perceel heidegrond op ’t zgn. Klooster te Sibculo.

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1923 (sectie G-1589).

Legger 428/333: Sectie G-328a. Eigendom van de gemeente Ambt Hardenberg. Lokaal, erf, woning en bouwland. In 1926 vereniging van percelen en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, januari 1926 (sectie G-1589).

Legger 9167/1: Nieuwe sectie G-1589. Huis, gereformeerd kerklokaal, heide en dennen. Eigendom van de Vereeniging tot bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders “Het Belang van den Landarbeider”, gevestigd te Ambt Hardenberg. In 1938 splitsing. Over op:
Legger 9167/2: In 1940 verkoop / overdracht deel van perceel. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, juni 1940 (sectie G-2029).
Kadastrale hulpkaart, september 1940 (sectie G-2029).

Legger 7334/5: Nieuwe sectie G-2029. Kerk en erf. Eigendom van de gereformeerde kerk te Vroomshoop.

Kadastrale veldwerkkaart, 11 mei 1950 (sectie G-2029).
Kadastrale hulpkaart, juli 1950 (sectie G-2029).

In 1951 overdracht. Over op:
Legger 11554/6: Eigendom van de gereformeerde kerk van Sibculo en Kloosterhaar. In 1951 verkoop. Over op:
Legger 11835/5: Sectie G-2029. Verenigingsgebouw, woning en erf. Eigendom van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een hervormd verenigingsgebouw te Sibculo. In 1963 verkoop. Over op:
Legger 13137/3: Eigendom van koopman Arend Jan Leemhuis en echtgenote Jennigje Heijink.

In 1968 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor de verbouw van het voormalig kerklokaal tot kantine.

In 1969 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 13137/7: Nieuwe sectie S-312. Kerk en erf. In 1971 verkoop. Over op:
Legger 15823/1: Eigendom van chauffeur J.H. Odink en echtgenote G. Heijink. In 1971 ruiling. Over op:
Legger 15962/1: Sectie S-312. Woonhuis en cafetaria aan de Gemeenteweg 8. Eigendom van grondwerker W. Prijs en echtgenote A. Nijmeijer. In 1971 verbouw. Over op:
Legger 15962/2: Sectie S-312. Huis, cafetaria en erf aan de Gemeenteweg 8. In 1973 publieke veiling.

Het Noord-Oosten.

Legger 16832/1: Eigendom van cafetariahouder H. Hilberink te Vroomshoop. In 1975 publieke verkoop. Over op:
Legger 17294/1: Eigendom van winkelier Berend Hendrik Weiden te Hoogenweg. In 1980 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 20459/2: Sectie S-312. Huis, erf, cafetaria en garage aan de Gemeenteweg 8. Eigendom van kruidenier Berend Hendrik Weiden te Sibculo. In 1987 ruiling. Over op:
Legger 21448/3: Sectie S-312. Café, cafetaria, snelbuffet, bungalow, erf en tuin aan de Gemeenteweg 8. Eigendom van conciërge W. Zandbergen.