Legger 536/16: Sectie A-136. Eigendom van raadsheer Johannes Arnoldus Helmich en mede-eigenaren te Zwolle. In 1841 splitsing. Over op legger 536/19.
Legger 221/3: Sectie A-94. Veengrond. Eigendom van de marke van Lutten. In 1841 splitsing. Over op legger 536/19.
Legger 536/19: Nieuwe sectie A-726. Veengrond in ’t Derde Blok. In 1843 ontginning en stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1844 (sectie A-869).

Legger 536/33: Nieuwe sectie A-869. Huis en erf. In 1845 over op:
Legger 748/5: Eigendom van landbouwer Asse Waaijman en echtgenote Aaltje Jentingen te Lutten. In 1852 ontginning. Over op:
Legger 748/19: In 1852 boedelscheiding. Over op:
Legger 1126/11: Sectie A-869. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Roelof Waaijman en echtgenote Geesjen Scholten te Lutten. In 1863 hermeting. Over op:
Legger 950/13: Nieuwe sectie M-273. Huis en erf in de Westerslagen. Eigendom van vervener en landbouwer Derk Stortman en echtgenote Maria Dina Haarmeijer.

Op 26 januari 1874 verleed notaris J.G. Troost een hypotheekakte op verzoek van Maria Dina Haarmeijer, weduwe van Derk Stortman te Slagharen. Zij verklaarde 800 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan de heren Johan Bernard Minke en Herman Johan Martin Minke, verveners te Avereest. Als garantie voor de terugbetaling van het verschuldigde bedrag en de rente vestigde ze een hypotheek op haar onroerende goederen, waaronder het huis en erf sectie M-273 (aktenr. 106, scan 43).

In 1875 verkoop. Over op:
Legger 3470/2: Sectie M-273. Huis, erf en varkenshok. Eigendom van landbouwer Harm Hendrik Kleine Staarman. Huisnr. R-8. In 1876 ruiling. Over op:
Legger 3540/3: Eigendom van landbouwer Gerhard Clemens Tebbe te Slagharen. In 1883 verkoop. Over op:
Legger 1401/86: Eigendom van vervener Gerrit Klumper aan de Dedemsvaart. In 1897 verkoop. Over op:
Legger 2123/57: Eigendom van landbouwer en kastelein Johannes Matthias Langelage. In 1898 herbouw. Over op:
Legger 2123/58: In 1899 sloop en herbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1899 (sectie M-273).

Legger 2123/59: Sectie M-273. Huis, schuur en erf. In 1903 verkoop. Over op:
Legger 6142/2: Eigendom van landbouwer Johannes Hendrikus Lange en echtgenote Johanna Willemina Brinker. In 1904 vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1904 (sectie M-2562).

Legger 6142/3: Nieuwe sectie M-2562. Huis, schuur en erf in de Westerslagen. In 1913 vernieuwing en vergroting. Over op:
Legger 6142/11: In 1928 stichting. Over op:
Legger 6142/13: Sectie M-2562. Twee huizen, schuren en erf. In 1928 verkoop en stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1928 (sectie M-3144).

Legger 6489/20: Nieuwe sectie M-3144. Huis en bouwland. Eigendom van landbouwer Berend Burema en consorten. In 1929 stichting. Over op:
Legger 6489/21: In 1964 openbare veiling. Over op:
Legger 14130/1: Eigendom van caféhouder Hermannus Hendrikus Weekamp (geb. 16-08-1915) te Slagharen. Het gedeeltelijk recht van gebruik en bewoning lag bij Jacobina Burema (geb. 10-05-1912).

14159/2: Nieuwe sectie M-4306. Huis en tuin. Eigendom van metselaar Johannes Wilhelmus Nibourg (geb. 21-03-1936). Het recht van gebruik en bewoning lag bij Jacobina Burema aan de Coevorderweg 15.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1968 (sectie M-4306 en M-4307).

15202/1: Nieuwe sectie M-4307. Huis en tuin. Eigendom van metselaar Johannes Wilhelmus Nibourg en echtgenote Euphemia Adelheid Arkes aan de Coevorderweg 16.
In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Nieuwe sectie U-18 en U-19. Huis, tuin en schuur aan de Coevorderweg 15/16. In 1978 wijzigde Coevorderweg 16 in Coevorderweg 21 en Coevorderweg 15 in Coevorderweg 19.