In 1886 lieten vervener Gerhard Heinrich Joseph Kleine Staarman en echtgenote Hermina de Munnik een huis bouwen op het braakliggende perceel bouwland, sectie M-1911.

Kadastrale hulpkaart, oktober 1886 (sectie M-2183).

Legger 3224/36: Nieuwe sectie M-2183. Huis. In 1890 vereniging. Over op:
Legger 3224/43: In 1891 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, november 1890 (sectie M-2244).

Legger 3224/45: Nieuwe sectie M-2244. Huis, schuur en erf. In 1893 boedelscheiding. Over op:
Legger 5105/1: Eigendom van kastelein en bakker Johannes Josephus Kleine Staarman en echtgenote Hendrika Hermanna Maria Beltman. In 1899 verkoop. Over op:
Legger 5671/1: Eigendom van vervener en koffiehuishouder Johannes Hermannus Reinerus Maria (Herman) Geerdes en echtgenote Akke de Boer. Zij zijn op 2 oktober 1900 getrouwd te Heemse. In 1907 verval vrijdom en herbouw. Over op:
Legger 5671/24: Sectie M-2244. Huis, schuur en erf. In 1908 verbouw. Over op:

Prentbriefkaart van café en stationskoffiehuis Geerdes (bron: Compuron.nl)
Kadastrale hulpkaart, september 1908 (sectie M-2726).

Legger 5671/26: Nieuwe sectie M-2726. Huis, schuur, bouw- en weiland.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 25 februari 1910. De verkoop ging niet door…
Nieuwsblad van Friesland: Hepkema’s courant, 16 april 1910. De verkoop ging niet door…

In 1912 stichting. Over op:
Legger 5671/31: Sectie M-2726. Huis, schuur, tuin, weiland, huis en tuin. In 1913 verkoop en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1913 (sectie M-2857).

Legger 7303/1: Nieuwe sectie M-2857. Huis, schuur en tuin. Eigendom van caféhouder Broer Bouwes de Boer en echtgenote Johanna Maria Catharina Ticheler. Zij zijn op 23 april 1913 getrouwd te Enschede. In 1915 stichting pakhuis. Over op:
Legger 7303/8: Sectie M-2857. Huis, schuur, tuin en pakhuis. In 1915 verkoop deel van perceel en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, oktober 1915 (sectie M-2911).

Legger 7303/9: Nieuwe sectie M-2911. Huis, schuur en tuin. In 1922 opbouw en bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, maart 1923 (sectie M-2911).

Legger 7303/17: In 1932 verkoop deel van perceel en stichting. Over op:

Prentbriefkaart van de uitmonding van de stroomduiker bij Sluis 2. Op de achtergrond de ophaalbrug bij café De Boer (bron: Compuron.nl).
Kadastrale hulpkaart, juni 1932 (sectie M-3386).

Legger 7303/29: Nieuwe sectie M-3386. Huis, schuur en tuin. In 1945 boedelscheiding. Over op:
Legger 11460/1: Eigendom van kassier van de boerenleenbank Broer Bouwe de Boer en echtgenote Wilhelmina Catharina Barbara Litmaath. Zij zijn op 3 mei 1952 getrouwd te Hardenberg. In 1955 verkoop. Over op:
Legger 8121/16: Eigendom van vervener en caféhouder Gerhard Heinrich Jozef Kleine Staarman en echtgenote Johanna Maria Mentink. In 1957 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor verbouw van het café tot hotel. Over op:
Legger 8121/17: In 1960 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1960 (sectie M-4079).

Legger 8121/20: Nieuwe sectie M-4079. Café, schuur, tuin en bouwland. In 1961 boedelscheiding. Over op:
Legger 13599/2: Eigendom van hotelhouder Albertus Jozef Kleine Staarman en echtgenote Johanna Maria Peters. In 1964 splitsing. Over op:

Prentbriefkaart van hotel Kleine Staarman (collectie: J. Woertel-van der Veen, Radewijk).

Legger 13599/5: In 1967 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1968 (sectie M-4295).

Legger 14852/2: Nieuwe sectie M-4295. Café, schuur en tuin. Eigendom van caféhouder Cornelis Hendrikus Boegheim en echtgenote Margje van der Ree. Zij waren begin 1967 van Reeuwijk naar Slagharen R-28 verhuisd. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, april 1968 (sectie U-151).

Legger 14852/3: Nieuwe sectie U-151. Café, schuur en tuin aan de Zwarte Dijk. In 1974 verkoop klein deel van het perceel aan de gem. Hardenberg. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 13 juni 1974 (sectie U-803).

Legger 14852/4: Nieuwe sectie U-803. Café, schuur en tuin aan de Zwartedijk. In 1975 verkoop. Over op:
Legger 17309/1: Sectie U-803. Café, schuur en tuin aan de Coevorderweg 29. Eigendom van caféhouder J. Bakker te Exloo. In 1977 verbouw. Over op:
Legger 17309/2: Sectie U-803. Restaurant, café en tuin. In 1981 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 28 november 1980 (sectie U-1026).

Legger 17309/3: Nieuwe sectie U-1026. Restaurant, café, huis en parkeerplaats aan de Coevorderweg 49. In 1981 verkoop. Over op:
Legger 22243/1: Eigendom van Y.M. Yang te Roermond. In 1985 verkoop. Over op:
Legger 24584/1: Eigendom van restauranthouder C.N. Tung; Chinees-Indisch restaurant Peking.