Kadastrale veldwerkkaart, augustus 1967 (sectie U-160).

Legger 13450/5: Sectie U-160. Huis, schuur en tuin aan de Coevorderweg 38. In 1974 boedelscheiding. Over op:
Legger 17135/1: Eigendom van Euphemia Maria Scholten, weduwe van Johannes Bernardus Habers. In 1976 splitsing. Over op:
Legger 17135/2: In 1977 verkoop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 7 september 1977 (sectie U-898).

Legger 15626/5: Nieuwe sectie U-898. Huis, tuin en weiland aan de Coevorderweg 38. Eigendom van elektricien B.A. Kosse.