Legger 7096/1: Sectie L-832. Rietland en water. Eigendom van vervener Jozephus Hermannus Steenhuis te De Krim (voor 2/3e) en vervener Johannes Hermannus Reinierus Maria Geerdes te Slagharen (voor 1/3e). In 1911 stichting turfstrooiselfabriek. Over op:

Originele bouwtekening van de turfstrooiselfabriek. De machinerie├źn werden geleverd door de machinefabriek A. Beeck te Oldenburg.
(bron: Gemeentearchief Hardenberg)

Legger 7096/3: Sectie L-832. Fabriek, loods en rietland in de zgn. Westerslagen. In 1911 oprichting vennootschap. Over op:
Legger 7168/1: Eigendom van de Turfstrooiselfabriek Catrak, gevestigd te Slagharen.

Tubantia, 12 augustus 1911.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 27 november 1911.

In 1912 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1912 (sectie L-3699).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1912 (sectie L-3699).
Arnhemsche courant, 1 december 1913.

Legger 7168/4: Sectie L-3699. Fabriek, loods, schuur en rietland in de zgn. Westerslagen. In 1914 gedeeltelijke sloping. Over op:
Legger 7168/5: Sectie L-3699. Loods, rietland en bouwland. Op 11 oktober 1915 werd de N.V. Catrak ontbonden en werd de boedel gescheiden bij akte verleden door notaris Berendsen te Avereest. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1915 (sectie L-3699).

Legger 5671/38: Sectie L-3699. Loods, rietland en bouwland. Eigendom van vervener en koffiehuishouder Johannes Hermannus Reinerus Maria Geerdes. In 1916 regel vrijdom, sloop en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1919 (sectie L-3699).

Legger 5671/52: In 1920 verkoop. Over op:
Legger 8422/1: Sectie L-3699. Schuur en bouwland. Eigendom van arbeider Hendrikus Korterink Johanneszn. te Schuinesloot. In 1921 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning voor de sloop van het bestaande pand en de bouw van een nieuwe arbeiderswoning. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1922 (sectie L-3699).

Legger 8422/2: Sectie L-3699. Huis, bouw- en grasland. In 1924 verval vrijdom. Over op:
Legger 8422/3: In 1940 verkoop. Over op:
Legger 10993/1: Eigendom van Hendrika Alberta Wiersum en echtgenoot mr. Menzo Mattheus Kwint, burgemeester te Velsen (de ene helft) en van Annetta Wiersum, echtgenote van koopman Christiaan Hendrik Wilhelmus Heusdens te Maartensdijk (de andere helft). In 1944 verval vrijdom. Over op:
Legger 10993/2: Sectie L-3699. Huis, bouw- en grasland. In 1963 boedelscheiding. Over op:
Legger 13862/1: Eigendom van Hendrika Alberta Wiersum (geb. 03-07-1908) en echtgenoot mr. Menzo Mattheus Kwint, burgemeester van Velzen. In 1964 openbare veiling. Over op:
Legger 14232/1: Eigendom van fabrieksarbeider Johannes Gerhardus Schlepers en echtgenote Aleida Maria Finkers. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 14232/2: Nieuwe sectie W-312. Huis, schuur, tuin, bouw- en grasland aan de Gedempte Schuinesloot 1.