Legger 2308/4: Sectie L-920. Huis en erf in de Westerslagen te Slagharen R-140. Eigendom van vervener Egbert Zwiers en consorten Remmelt ten Have en Rudolph Bokking te Avereest. In 1879 ruiling. Over op:
Legger 3887/3: Eigendom van Jentje Zwiers, weduwe van Remmelt ten Have en consorten te Avereest. In 1879 boedelscheiding. Over op:
Legger 3901/1: Eigendom van Jentje Zwiers, weduwe van Remmelt ten Have en consorten te Avereest. In 1881 verkoop. Over op:
Legger 4170/1: Eigendom van landbouwer Jan Harm Kollen en consorten te De Krim. In 1885 bijbouw. Over op:
Legger 4170/7: In 1886 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1886 (sectie L-2439).

Legger 4170/9: Nieuwe sectie L-2439. Huis en erf in de Westerslagen. In 1893 boedelscheiding. Over op:
Legger 5084/6: Eigendom van opzichter Jan Harm Kollen te De Krim. In 1893 verkoop. Over op:
Legger 5009/19: Eigendom van vervener en winkelier Albert Kleine Staarman te Slagharen en mede-eigenaren Antonius Bernardus Kappert en Matthias Johannes Frederikus Muurlink te Avereest. In 1898 boedelscheiding. Over op:
Legger 5546/19: Eigendom van fabrikant en vervener Antonius Bernardus Kappert of Kappers te Dedemsvaart. In 1919 verkoop. Over op:
Legger 8393/4: Eigendom van landbouwer Bernardus van Dijk en echtgenote Maria Catharina Belt te Schuinesloot S-93. In 1956 splitsing. Over op:
Legger 8393/17: Sectie L-2439. In 1960 verkoop enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, dienstjaar 1961 (sectie L-4997).

Legger 12812/1: Nieuwe sectie L-4997. Huis en tuin in de Westerslagen te Schuinesloot S-166. Eigendom van fabrieksarbeider Albertus Gerhardus van Dijk en echtgenote Maria Aleida Timmerman. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1968 (sectie W-330).

Legger 12812/2: Nieuwe sectie W-330. Huis, tuin en erf aan de Gedempte Schuinesloot 20. Eigendom van het echtpaar Van Dijk-Timmerman.