Legger 8789/1: Sectie L-3915. Bouwland en dennen. Eigendom van scharenslijper Johannes Scholtens en echtgenote Trijntje van der Molen te Slagharen. In 1925 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, april 1926 (sectie L-3915).

Legger 8789/2: Sectie L-3915. Huis, bouwland en dennen. In 1929 stichting. Over op:
Legger 8789/3: Sectie L-3915. Huis, schuur, dennenbosch en bouwland. In 1929 ontginning. Over op:
Legger 8789/4: Sectie L-3915. Huis, schuur, bouwland, bosch en heide. In 1934 verkoop. Over op:
Legger 10218/1: Eigendom van rijwielhandelaar Geert Migchels. Hij trouwde op 8 november 1934 te Heemse met Annigje Wolf.

De werkplaats in rijwielen en motoren van Geert Migchels op de Belte, aan de huidige Geert Migchelsweg 1. Voor de zaak staat een 6-cylinder Studebaker.

Geert Migchels is op 24 april 1905 in Nieuw-Amsterdam geboren als vijfde kind van koopman Willem Migchels en Jacoba Munneke. Na zijn jeugd te hebben doorgebracht in Nieuw-Amsterdam kwam hij op 31 augustus 1925 in Slagharen en werkte daar bij rijwielhersteller firma Mastenbroek. Daar was hij tot in het begin van de jaren dertig in dienst. Hij was er manusje-van-alles en knapte alle voorkomende werkzaamheden op. Toch was hij niet helemaal tevreden met zijn bestaan, want in zijn achterhoofd leefde het verlangen om een eigen zaak te beginnen. Als er klanten kwamen in de werkplaats, dan sprak hij er met hen wel eens over.

Omdat de winkel van Mastenbroek in het dorp lag, moesten de mensen uit Schuinesloot en de Belte naar het dorp komen voor hun reparatie of inkopen. Daarom drongen zij er bij Migchels op aan zijn verlangen in concrete plannen om te zetten en een eigen zaak bij hen in de buurt op te zetten. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. De plannen kregen steeds meer gestalte. Dus werd er uitgekeken naar een goede locatie om een eigen zaak te beginnen. Na veel wikken en wegen leek hem de kruising van de Hoogeveenseweg en wat tegenwoordig de Geert Migchelsweg heet, een goede plek.

Overijsselsch dagblad, 8 oktober 1935.
Overijsselsch dagblad, 3 juni 1937.

In 1937 verbouw. Over op:
Legger 10218/2: Sectie L-3915. Huis, werkplaats, schuur en erf. In 1941 verkoop, verbouw en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, januari 1941 (sectie L-4425).

Legger 10218/3: Nieuwe sectie L-4425. Huis, werkplaats en bouwland op de Beld of de Belte.

Geert Migchels was, in ieder geval in 1940, penningmeester van de winkeliersvereniging De Beld-Schuinesloot.

Provinciale Drentsche en Asser courant, 18 december 1941.

In 1943 overdracht. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1943 (sectie L-4592).

Legger 10218/4: Nieuwe sectie L-4592. Huis, werkplaats en bouwland. Slagharen R-270.

Tijdens de Duitse bezetting was Geert niet bang om zich in te zetten voor het verzet. Hij zorgde voor bonkaarten en stond regelmatig in contact met Frits de Zwerver en Johannes Post. Op 7 augustus 1944 vond in Slagharen een overval plaats op een Duitse soldaat van wie het pistool werd afgepakt. Dit was een reden voor de Duitsers om een twintigtal mensen op te pakken en naar het kamp Ten Arlo te brengen voor nader verhoor. Later werd een aantal, onder wie ook Geert Migchels, op transport gesteld naar kamp Amersfoort. Daar werd
hij op of omstreeks 17 augustus 1944 ingesloten. De gevangeniskleding was gemerkt met een rode bal, het teken voor politieke delinquent. Op 1 september 1944 werd hij naar Duitsland overgebracht. Het Arbeitsamt Böhlen stelde hem te werk bij de Saksische Werke aldaar. Tijdens zijn verblijf in het läger “Alpenroos” te Böhlen bij Leipzig heeft hij meermaals brieven naar huis gestuurd om het thuisfront te laten weten hoe het met hem ging.

Oproep van Annigje Migchels-Wolf in Trouw, 20 juli 1945.

Geert werd later op transport gesteld naar kamp Buchenwald. Hij werd daar op 29 maart 1945 ingesloten. Daar overleed hij op 2 mei 1945 als gevolg van alle ontberingen. In de Staatscourant van 31 december 1953 werd zijn overlijden officieel bekendgemaakt. Dat bericht van zijn overlijden is pas op 18 maart 1993 officieel bekend geworden door het Rode Kruis. Zijn weduwe A. Migchels-Wolf heeft dus bijna vijftig jaar in onzekerheid verkeerd… Geert Migchels kreeg postuum op 4 juni 1986 de Yad Vashem onderscheiding, die door zijn weduwe in ontvangst is genomen. 

Op 29 juli 1949 besloot de gemeenteraad van Hardenberg, op verzoek van Streekbelang, tot vaststelling van de straatnaam Geert Migchelsweg voor de nieuwe klinkerweg op de Belt.

Krantenfoto van Geert Migchels.

In 1951 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 10218/5: Sectie L-4592. Huis, werkplaats en bouwland. In 1957 opbouw tweede verdieping. In 1958 aanbouw. In 1961 stichting. Over op:
Legger 10218/9: Sectie L-4592. Huis, garage, werkplaats en bouwland. In 1966 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 25 oktober 1966 (sectie L-5214).

Legger 10218/10: Nieuwe sectie L-5214. Huis, garage en bouwland aan de Geert Migchelsweg.

Het adres Slagharen R-319 wijzigde met ingang van 12 oktober 1967 in Geert Migchelsweg 1.

In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 10218/12: Nieuwe sectie V-256. Huis, tuin, garage, winkel en schuur. In 1972 verkoop. Over op:
Legger 13972/5: Eigendom van rijwielhersteller Jacob Kat (geb. 01-05-1927) en echtgenote Geertje Giethoorn. Zij zijn op 20 juli 1950 getrouwd te Avereest. In 1978 stichting. Over op:
Legger 13972/6: Sectie V-256. Huis, winkel, garage en showroom. In 1980 samengevoegd met het perceel sectie V-257 (werkplaats en erf). Over op:
Legger 13972/7: Nieuwe sectie V-764. Werkplaats, huis, erf, winkel en showroom aan de Geert Migchelsweg 1-3. In 1985 verkoop. Over op
Legger 24393/1: Sectie V-764. Huis, garage, erf, showroom en rijwielherstelplaats aan de Geert Migchelsweg 1. Eigendom van autohandelaar B.G.M. Lenferink en echtgenote J.J.M. Wegter. In 1987 verkoop. Over op:
Legger 25715/1: Sectie V-764. Huis, garage, erf en showroom aan de Geert Migchelsweg 1. Eigendom van garagehouder W.J. van der Vegt en echtgenote G. Seigers.