In 1882 liet vervener Gerhard Heinrich Joseph Kleine Staarman een tent oprichten op een perceel afgestoken veengrond in de zgn. Westerslagen te Slagharen.

Kadastrale hulpkaart, februari 1882 (sectie L-2141).

Legger 2854/3: Sectie L-2141. Tent. Eigendom van landbouwer en vervener Gerhard Heinrich Joseph Kleine Staarman (voor 7/8e) en van de minderjarige kinderen van Jan Hendrik Berg (voor 1/8e). In 1893 boedelscheiding. Over op:
Legger 5106/1: Sectie L-2141. Tent. Eigendom van Albertus Kleine Staarman en consorten. In 1898 herbouw. Over op:
Legger 5106/3: Sectie L-2141. Huis. In 1899 herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1899 (sectie L-2913).

Legger 5106/4: Nieuwe sectie L-2913. Huis. In 1903 verkoop. Over op:
Legger 4551/94: Eigendom van Albertus Kleine Staarman en echtgenote Johanna Maria Fakkert. In 1906 verkoop. Over op:
Legger 6501/1: Eigendom van landbouwer Cornelis Maas en echtgenote Eva Smathoven. In 1907 stichting schuur. Over op:
Legger 6501/4: Sectie L-2913. Huis en schuur. In 1908 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, september 1908 (sectie L-3425).

Legger 6501/5: Nieuwe sectie L-3425. Huis, schuur, bouwland en heide. In 1913 ontginning. Over op:
Legger 6501/6: Sectie L-3425. Huis, schuur en bouwland. In 1920 verkoop. Over op:
Legger 8421/2: Eigendom van landbouwer Cornelis Maas junior.

De 46-jarige Cornelis Maas junior trouwde op 1 juni 1928 in het gemeentehuis van Ambt Hardenberg (te Heemse) met de 16-jarige Maria Elisabeth Gerrits.

Cornelis Maas junior overleed op 8 januari 1953, waarna boedelscheiding plaats had. Over op:

Legger 12438/2: Eigendom van Maria Elisabeth Gerrits, weduwe van Cornelis Maas te Slagharen R-372. In 1955 verkoop. Over op:
Legger 12681/2: Eigendom van landbouwer G.H. Maas en echtgenote H.W.M. Hegeman. In 1958 stichting.

Per 12 oktober 1967 wijzigde het adres Slagharen R-372 in Geert Migchelsweg 22.

In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, januari 1968 (sectie V-291).

Legger 12681/4: Nieuwe sectie V-291. Huis, schuur, uitweg, weiland en noodwoning. In 1977 verbouw. Over op:
Legger 12681/5: In 1983 boedelscheiding. Over op:
Legger 23901/1: Eigendom van H.W.M. Hegeman, weduwe van G.H. Maas.

Kadastrale hulpkaart, anno 1991 (sectie V-887).
Kadastrale hulpkaart, anno 2001 (sectie V-1082).