In 1868 werd in opdracht van Christina Meuleman, weduwe van Hillebrand Jan Thomas ter Steeg te Stad Hardenberg een perceel zandgrond in de zgn. Westerslagen te Slagharen in cultuur gebracht. Op het kadastrale perceel sectie L-548 liet zij vervolgens een nieuwe woning bouwen.

Kadastrale hulpkaart, 31 juli 1868 (sectie L-1440).

Legger 2283/19: Nieuwe sectie L-1440. Huis en erf in de Westerslagen te Slagharen R-275. Eigendom van Christina Meuleman, weduwe van Hillebrand Jan Thomas ter Steeg te stad Hardenberg. In 1887 verkoop. Over op:
Legger 4693/2: Eigendom van bakker en winkelier Wilhelmus Franciscus Gasman en echtgenote Maria Aleida Koelman. In 1900 verkoop. Over op:
Legger 5801/2: Eigendom van Frederik of Godfried Meulenbroek. In 1903 verkoop. Over op:
Legger 6192/1: Eigendom van arbeider Martinus Hagemeijer. In 1908 verkoop. Over op:
Legger 6755/1: Eigendom van landbouwer Gerhardus Bernardus Spijker te Zuidwolde. In 1920 verkoop. Over op:
Legger 8315/1: Eigendom van Wilhelmus Franciscus Nibourg. In 1923 verkoop. Over op:
Legger 8810/1: Eigendom van hoofdonderwijzer Justus Buma. In 1935 verkoop. Over op:
Legger 10411/1: Eigendom van landarbeider Andreas Hofman en echtgenote Hermina Hullegie.

In 1935 verleende het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg vergunning aan het echtpaar Hofman voor de uitbreiding van het woonhuis op het kadastrale perceel sectie L-1440.

In 1941/1942 brandde het huis tot de grond toe af, waarna de gemeente Hardenberg vergunning verleende voor vervangende nieuwbouw. In 1943 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1943 (sectie L-4590).

Legger 10411/10: Nieuwe sectie L-4590. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1953 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 27 juli 1953 (sectie L-4827).

Legger 10411/11: Nieuwe sectie L-4827. Huis, wei- en bouwland. In 1959 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1959 (sectie L-4923).

Legger 10411/12: Nieuwe sectie L-4923. Huis, bouw- en weiland. In 1966 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1966 (sectie L-5219).

Legger 10411/14: Nieuwe sectie L-5219. Huis, schuren, bouw- en weiland.

Per 12 oktober 1967 wijzigde het adres Slagharen R-320 in Geert Migchelsweg 9.

In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1979 (sectie V-261).

Legger 16083/1: Nieuwe sectie V-261. Huis, tuin, bouw- en weiland. Eigendom van Andreas Hofman en echtgenote Hermina Hullegie.

Het Noord-Oosten.