Kadastrale hulpkaart, anno 1846 (sectie A-979).

Legger 685/13: Sectie A-979. Veengrond. Eigendom van veenbaas Johan Herman Heinrich Kleine Staarman. In 1853 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1854 (sectie A-1536).

Legger 685/31: Nieuwe sectie A-1536. Huis en erf. In 1855 verkoop. Over op:
Legger 1332/1: Eigendom van Theodoor Conen en Coenraad Godfried Conen (en echtgenote Anna Helena Heskamp), bierbrouwers te Slagharen. In 1863 hermeting. Over op:
Legger 1332/6: Nieuwe sectie L-600. Huis en erf. Huisnr. R-162.

Op 2 februari 1874 verleed notaris J.G. Troost een akte ten huize van de weleerwaarde zeer geleerde heer Johannes Verhoef, pastoor te Slagharen. Daar verscheen mej. Hermina Elshof, wonende aan de Dedemsvaart, weduwe van wijlen Johan Herman Heinrich Kleine Staarman. Zij verklaarde twee schuldvorderingen (van totaal 900 gulden) te hebben verkocht en over te dragen aan het kerkbestuur van de Rooms-katholieke gemeente te Slagharen. Beide schuldvorderingen bevatten het recht van hypotheek op een huis met erf, met tuin, bouwland en veengrond te Slagharen, sectie L nummers 598, 599, 600 en 603. De schuldvorderingen bestonden ten laste van Theodor Conen en Coenraad Godfried Conen, bierbrouwers te Slagharen (aktenr. 111, scan 69).

In 1876 verval van vrijdom. Over op:
Legger 1332/10: Sectie L-600. Huis en erf. In 1886 verkoop. Over op:
Legger 4618/1: Eigendom van Theodorus Johannes Josephus Conen, horlogemaker te Slagharen. In 1891 verkoop. Over op:
Legger 5011/1: Eigendom van Richardus Schutte te Diepenveen. In 1895 verval vrijdom. Over op:
Legger 5011/4: In 1895 verbouw en splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1895 (sectie L-2708 en L-2709).

Legger 5011/7: Nieuwe sectie L-2708. Huis en erf. In 1917 verkoop. Over op legger 7845/5.
Legger 5011/8: Nieuwe sectie L-2709. Huis. In 1917 verkoop. Over op legger 7845/6.
Legger 7845/5: Eigendom van landbouwer Andreas Johannes Biemans te Slagharen. In 1930 vereniging met perceel sectie L-2709. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1929 (sectie L-4130).

Legger 7845/9: Nieuwe sectie L-4130. Huis, schuur en bouwland. In 1936 verkoop. Over op:
Legger 10408/4: Eigendom van landbouwer Hermannus Hendrikus Berg (geb. 25-02-1890) te Slagharen en van Maria Catharina Berg (geb. 18-10-1923) te Dronten. In 1937 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning voor de bouw van een nieuw woonhuis en de bouw van een nieuwe landbouwschuur.

Originele bouwtekening, anno 1937 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

Legger 10408/5: Huis, schuur, erf, bouw- en weiland. In 1938 herbouw en splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1938 (sectie L-4315).

Legger 10408/6: Nieuwe sectie L-4315. Huis, bouw- en weiland. In 1944 vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1944 (sectie L-4675).

Legger 10408/17: Nieuwe sectie L-4675. Huis, tuin, bouw- en weiland. In 1958 bijbouw. Over op:
Legger 10408/20: Huis, schuren, erf, bouw- en weiland. In 1961 splitsing. Over op:
Legger 10408/21: Nieuwe sectie L-5035. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland. In 1965 splitsing. In 1966 verkoop. Over op:
Legger 10408/24: Nieuwe sectie L-5240. Huis en weiland. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 10408/26: Nieuwe sectie W-252. Huis, schuren, tuin en weiland aan de Herenstraat 13.