(bron: Funda)

Legger 6357/3: Sectie L-1522. Bouwland. Eigendom van landbouwer Johannes Hendrikus Mecklenfeld. In 1928 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning voor de bouw van het woonhuis. Over op:

Kadastrale hulpkaart, december 1929 (sectie L-1522).

Legger 6357/17: Sectie L-1522. Huis en bouwland. In 1938 overdracht en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, april 1938 (sectie L-4308).

Legger 6357/21: Nieuwe sectie L-4308. Twee huizen, schuren, bouw- en weiland. In 1944 vereniging van percelen. Over op:

januari 1944 (sectie L-4671).

Legger 6357/23: Nieuwe sectie L-4671. Twee huizen, schuren, bouw- en weiland. In 1950 splitsing perceel. Over op:
Legger 6357/24: In 1951 boedelscheiding. Over op:

Kadastrale hulpkaart, januari 1950 (sectie L-4758).

Legger 12007/1: Nieuwe sectie L-4758. Huis en tuin in de Westerslagen. Eigendom van aardappelhandelaar G.J. Hegeman. In 1960 verkoop. Over op:
Legger 13427/1: Sectie L-4758. Huis en tuin aan de Herenstraat R-249. Eigendom van schilder H.P.B. de Lange en echtgenote A.M. Hertsenberg. In 1966 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, 25 oktober 1966 (sectie L-5238).

Legger 13427/2: Nieuwe sectie L-5238. Huis en tuin. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 13427/3: Nieuwe sectie W-257. Huis, tuin en garage. In 1976 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor verbouw/uitbreiding van de woning. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 24 februari 1978 (sectie W-257).
Kadastrale hulpkaart, 15 februari 1979 (sectie W-257).

Legger 13427/5: Sectie W-257. Huis, garage en tuin.