Legger 230/3: Sectie A-151. Veengrond. Eigendom van Lambertus Meijlink te Zwolle. In 1841 splitsing en stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1842 (sectie A-741).

Legger 628/1: Sectie A-741. Huis en erf in ’t zgn. Derde Blok. Eigendom van arbeider Johan Heinrich Anton (Hendrik Anton) de Lange en echtgenote Johanna Haverkort te Slagharen. Zij zijn op 24 juni 1841 getrouwd te Balkbrug. In 1852 ontginning. Over op:
Legger 628/3: In 1863 hermeting. Over op:
Legger 939/7: Nieuwe sectie L-587. Huis, schuur en erf. Eigendom van veenbaas, turfmaker, tapper en landbouwer Johan Heinrich Anton (Hendrik Anton) de Lange en echtgenote Johanna Haverkort te Slagharen. Huisnr. R-160. Hendrik Anton Lange overleed op 21 januari 1876 te Slagharen. Weduwe Johanna Haverkort stierf twee jaar later, op 2 juli 1878 aldaar. De erfgenamen lieten twee jaar later het bezit veilen.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen begon op 22 oktober 1880 met de inzate van het vastgoed op verzoek van Johannes Hermannes Antonius Lange en mede-erfgenamen. Het onroerend goed betrof o.a. het huis en erf sectie L-587 te Slagharen. Dit ging als eerste kavel onder de veilinghamer. Twee weken later, bij de definitieve veiling, bleek Gerhard Heinrich Joseph Kleine Staarman de hoogste bieder. Hij betaalde 1410 gulden (aktenr. 1825, scan 106).

Legger 3224/11: Eigendom van vervener Gerhard Heinrich Joseph Kleine Staarman te Lutten. Huisnr. R-160. In 1886 gedeeltelijke sloop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1886 (sectie L-587).

Legger 3224/33: Sectie L-587. Huis en erf. In 1893 verkoop. Over op:
Legger 1540/17: Eigendom van bakker en kastelein Gerardus Gasman te Slagharen en echtgenote Anna Maria Catharina Stein. In 1900 verkoop. Over op:
Legger 5671/3: Sectie L-587. Huis en erf in de zgn. Westerslagen. Eigendom van vervener en koffiehuishouder Johannes Hermannus Reinerus Maria Geerdes te Slagharen. In 1903 stichting. Over op:
Legger 5671/5: Huis, loods en erf. In 1904 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1904 (sectie L-3129).

Legger 5671/14: Nieuwe sectie L-3129. Huis, schuur en erf. In 1905 verkoop en redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1905 (sectie L-3209).

Legger 5671/15: Nieuwe sectie L-3209. Huis en bouwland. In 1905 verbouw. Over op:
Legger 5671/16: Huis, schuur en bouwland. In 1909 stichting en hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1909 (sectie L-3534).

Legger 5671/27: Nieuwe sectie L-3534. Huis, schuur en bouwland. In 1916 verkoop. Over op:
Legger 7737/1: Sectie L-3534. Eigendom van slager en winkelier Franciscus Josephus Tebbe en echtgenote Francisca Maria Haverkort. In 1922 vereniging en bouw vervangend woon-/winkelhuis. Over op:
Legger 7737/3: Sectie L-3534. Huis, schuur en bouwland. In 1925 stichting en bijbouw. Over op:
Legger 7737/4: Sectie L-3534. Huis, schuur, tuin, huis, schuur en tuin. In 1926 verkoop en stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1926 (sectie L-4075).

Legger 7737/5: Nieuwe sectie L-4075. Huis en tuin. In 1929 redres. Over op:
Legger 7737/7: In 1938 overdracht. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1938 (sectie L-4352).

Legger 7737/9: Nieuwe sectie L-4352. Huis en tuin in de zgn. Westerslagen. In 1941 boedelscheiding. Over op:
Legger 11141/1: Eigendom van Bernarda Hendrika Maria Tebbe. In 1942 verbouw huis. Over op:
Legger 11141/2: In 1965 verkoop. Over op:
Legger 14427/1: Sectie L-4352. Huis, schuur en tuin aan de Herenstraat. Eigendom van de N.V. Overijsselsche Financieringsmaatschappij (O.F.M.) te Hengelo. In 1971 verkoop. Over op:
Legger 13393/3: Sectie L-4352. Huis, schuur en tuin aan de Herenstraat 6. Eigendom van groentenhandelaar Bernardus Johannes Theodorus de Lange (geb. 20-02-1930) en echtgenote Maria Belt. In 1974 hermeting enz. Over op:
Legger 13393/5: Nieuwe sectie V-565. Huis, tuin en schuur aan de Herenstraat 6.