Kadastrale hulpkaart, oktober 1917 (sectie M-2976).

Legger 7730/1: Sectie M-2976. Veengrond in de Westerslagen. Eigendom van Lucas van der Kamp en echtgenote Geertje Weelink. In 1922 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, maart 1923 (sectie M-2976).

Legger 7730/2: Sectie M-2976. Huis, grasland en veengrond. In 1951 verval van vrijdom. Over op:
Legger 7730/3: Sectie M-2976. Huis en weiland. In 1952 verkoop. Over op:
Legger 12273/1: Eigendom van landbouwer Leendert Donker.

Kadastrale hulpkaart, juni 1954 (sectie M-2976).

In 1955 verkoop. Over op:
Legger 12694/1: Eigendom van landarbeider Gerrit Jan Bouwhuis. In 1960 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1960 (sectie M-4058).

Legger 12694/2: Nieuwe sectie M-4058. Huis en tuin. In 1961 verkoop. Over op:
Legger 13537/1: Eigendom van opperman Johannes Wilhelmus Nibourg. In 1964 verkoop. Over op:
Legger 13599/3: Eigendom van hotelhouder Albertus Jozef Kleine Staarman en echtgenote Johanna Maria Peters. Huisnr. R-47. In 1966 verkoop. Over op:
Legger 14790/1: Eigendom van Jan de Boer. In 1971 verkoop. Over op:
Legger 16038/1: Eigendom van decorateur A. Bout en echtgenote H.A.M.T. Brinkman. In 1971 werd het perceel afgebroken en opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Legger 16038/2: Nieuwe sectie U-181. Bouwterrein. In 1971 verleende de gemeente Hardenberg vergunning aan A. Bout voor vervangende nieuwbouw.

Kadastrale hulpkaart, 17 juli 1975 (sectie U-181).

In 1976 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor uitbreiding van de woning.

Kadastrale hulpkaart, februari 1979 (sectie U-181).