In 1868 liet vervener en koopman Roelf Mulder (echtgenoot van Henderika Haveman) een boerderij bouwen op een perceel bouwland, op het zogenaamde Ongeluk langs de grens met de provincie Drenthe.

Kadastrale hulpkaart, 31 juli 1868 (sectie L-1416).

Legger 2252/39: Sectie L-1416. Huis en erf te Slagharen P-4. Eigendom van landbouwer, vervener en koopman Roelf Mulder te Avereest. In 1877 verkoop. Over op:
Legger 3723/11: Eigendom van landbouwer Klaas de Boer. In 1880 verkoop. Over op:
Legger 4036/17: Sectie L-1416. Huis en erf te Slagharen P-4. Eigendom van landbouwer Berend Reinink en echtgenote Arendina Nijeboer (en consorten).

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1880 (sectie L-2367).

In 1884 bijbouw en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, augustus 1884 (sectie L-2367).

Legger 4036/20: Nieuwe sectie L-2367. Huis, schuren en erf. In 1896 successie. Over op:
Legger 5431/10: Sectie L-2367. Huis, schuren en erf. Eigendom van landbouwer Hendrik Reinink en consorten. In 1897 boedelscheiding. Over op:
Legger 5440/10: Sectie L-2367. Huis, schuren en erf. Berend Jan Nijland, weduwnaar van Jantien Reink op het Ongeluk. In 1901 verkoop. Over op:
Legger 5848/10: Sectie L-2367. Huis, schuren en erf. Eigendom van schippersknecht, later koopman Jan Poortman te Anlo (later Dedemsvaart). In 1901 verval van vrijdom. Over op:
Legger 5848/17: Sectie L-2367. Huis en erf. In 1918 verkoop. Over op:
Legger 7999/10: Sectie L-2367. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Heike Drenthe te Avereest. In 1926 stichting. Over op:
Legger 7999/14: In 1927 verkoop. Over op:
Legger 9299/10: Sectie L-2367. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Jan Poortman en echtgenote Neeltje van Peer te Glimmen. In 1929 stichting. Over op:
Legger 9299/13: In 1935 bijbouw schuur.
Legger 9299/14: In 1943 vereniging van percelen, stichting en redres. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1943 (sectie L-4654).

Legger 9299/16: Nieuwe sectie L-4654. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1952 sloping. Over op:
Legger 9299/17: Sectie L-4654. Huis, bakhuis, stookplaats, bouw- en weiland. In 1953 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, september 1953 (sectie L-4654).

De laatste huurders of pachters van de boerderij waren landbouwer Gerardus Theodorus Johannes Bus en echtgenote Dorothea Bernardina Joanna Brus. De boerderij was geadresseerd Slagharen R-406. Op 24 maart 1965 verhuisden zij naar de Flevopolder.

Legger 9299/18: Sectie L-4654. Huis, bouw- en weiland. In 1966 verkoop. Over op:
Legger 12952/488: In 1969 sloping. Over op:
Legger 12952/872: Sectie L-4654. Erf, wei- en bouwland. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling.