In 1859 lieten advocaat en notaris mr. Hendrik Jan Carsten uit Hoogeveen en compagnons het kadastrale perceel sectie A-2018 (veengrond) in cultuur brengen en op de afgegraven veengrond werd in hun opdracht een boerderijtje gesticht.

Kadastrale hulpkaart, 31 mei 1859 (sectie A-2320).

Legger 1691/3: Sectie A-2320. Huis en erf. Eigendom van mr. Hendrik Jan Carsten te Hoogeveen en mede-eigenaren. In 1860 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 1395/30: Sectie A-2320. Huis en erf. Eigendom van mr. Hendrik Jan Carsten te Hoogeveen en mede-eigenaren. In 1860 boedelscheiding. Over op:
Legger 1425/21: Sectie A-2320. Huis en erf. Eigendom van advocaat en notaris mr. Hendrik Jan Carsten te Hoogeveen. In 1863 hermeting enz. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie L-67).

Legger 2249/7: Sectie L-67. Huis en erf te Slagharen P-2. Eigendom van mr. Hendrik Jan Carsten te Hoogeveen en consorten. In 1888 boedelscheiding. Over op:
Legger 4757/5: Eigendom van oud-notaris mr. Hendrik Jan Carsten te Hoogeveen. In 1888 verkoop. Over op:
Legger 4775/1: Eigendom van Harm Leijerink ook genaamd Geert Harm Leijrik en echtgenote Anna Maria Renker. In 1904 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, augustus 1904 (sectie L-3122).

Legger 4775/4: Nieuwe sectie L-3122. Huis en bouwland. In 1909 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 5945/6: Eigendom van landbouwer Geert Harm Leijrik en echtgenote Anna Maria Renker. In 1909 herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, september 1910 (sectie L-3122).

Legger 5945/11: Sectie L-3122. Huis, schuren en bouwland. In 1922 boedelscheiding. Over op:
Legger 8638/3: Eigendom van landbouwer Johannes Hendrikus Leijrik en echtgenote Maria Helena Karperien. In 1926 herbouw.

Maria Helena Leijrik-Karperien overleed op 29 mei 1935, waarna weduwnaar Johannes Hendrik Leyrik op 31 juli 1936 te Heemse hertrouwde met Hendrika Catharina Disselborg.

Legger 8638/8: In 1938 verbouw. Over op:
Legger 8638/15: In 1940 stichting en sloping. Over op:
Legger 8638/16: Sectie L-3122. Huis, schuren en grasland. In 1943 vereniging van percelen enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1943 (sectie L-4596).

Legger 8638/18: Nieuwe sectie L-4596. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1956 bijbouw. Over op:
Legger 8638/19: In 1957 boedelscheiding. Over op:
Legger 12195/7: Eigendom van Johannes Hendrik Leijrik en echtgenote Hendrika Catharina Disselborg. In 1966 verkoop. Over op:
Legger 14618/8: Eigendom van landbouwer G.H. Leijrik en echtgenote M.J.M. Stroeve. In 1969 verbouwing en in 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, februari 1968 (sectie V-102).

Per 20 augustus 1968 wijzigde het adres Slagharen R-405 in Luttergreppel 8.

Legger 14618/9: Nieuwe sectie V-102. Huis, schuren, erf en weiland aan de Luttergreppel 8. In 1975 verbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1976 (sectie V-102).
Kadastrale hulpkaart, november 1979 (Sectie V-102).
Kadastrale hulpkaart, anno 1994 (sectie V-932).