Legger 682/1: Sectie A-847. Veengrond. Eigendom van verveners Adrianus Kriek en mede-eigenaren te Dedemsvaart. In 1843 splitsing. Over op:
Legger 682/2: Sectie A-1000. Veengrond. In 1849 redres. Over op:
Legger 955/1: Sectie A-1000. Veengrond. Eigendom van veenbaas Johann Heinrich Im Essche en echtgenote Maria Elisabeth Heelen. In 1857 ontginning en stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1857 (sectie A-2105).

Legger 955/2: Sectie A-2105. Huis en erf. In 1863 hermeting. Over op:
Legger 1715/23: Sectie M-402. Huis, schuur en erf. Eigendom van vervener Johan Heinrich ImEsche. Zijn echtgenote Maria Elisabeth Heile (Heelen) overleed op 27 november 1871 te Slagharen. In 1874 terreinverandering. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1874 (sectie M-1616).

Legger 1715/51: Nieuwe sectie M-1616. Huis, schuren en erf in de zgn. Westerslagen. Huisnr. R-19. In 1876 verval van vrijdom. Over op:
Legger 1715/58: In 1879 verkoop.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 15 juli 1879 een overdrachtsakte op verzoek van vervener Johan Heinrich Im Esche te Slagharen, vervener Johannes Hermannus Antonius Lange en echtgenote Maria Elisabeth Im Esche te Slagharen en mej. Maria Wilmina ImEsche aldaar. Zij verklaarden verschillende onroerende goederen te hebben verkocht aan vervener Geert Hendrik Juurlink en echtgenote Maria Catharina Im Esche te De Krim. Het betrof o.a. vijf-zesde deel van een huis, schuur en erf, sectie M-1616, te Slagharen (aktenr. 1510).

Legger 3326/37: Sectie M-1616. Huis, schuren en erf. Huisnr. R-19. Eigendom van landbouwer en vervener Geert Hendrik Juurlink en echtgenote Maria Catharina Im Esche. Zij zijn op 30 april 1862 getrouwd te Heemse.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 2 augustus 1879 een hypotheekakte op verzoek van Geert Hendrik Juurlink. Hij verklaarde daarin 5000 gulden schuldig te zijn aan vervener Johan Heinrich ImEssche. Als onderpand stelde hij vele onroerende goederen, waaronder het huis, erf en schuren sectie M-1616 (aktenr. 1521).

In 1895 verval vrijdom. Over op:
Legger 3326/106: In 1902 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1902 (sectie M-2500).

Legger 3326/122: Nieuwe sectie M-2500. Huis, schuren, bouwland, grasgrond, mandenmakerij en kookhuis. In 1908 boedelscheiding en hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1908 (sectie M-2720).

Legger 6734/20: Nieuwe sectie M-2720. Huis, schuren en erf. Eigendom van landbouwer Berend Hendrik Juurlink en Anna Juurlink. In 1909 splitsing en sloop. Over op:
Legger 6734/25: Sectie M-2720. Huis, schuren en erf in de Westerslagen. In 1910 boedelscheiding. Over op:
Legger 6996/15: Sectie M-2720. Eigendom van landbouwer Berend Hendrik Juurlink en echtgenote Maria Geertruida Beikel. In 1929 splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1929 (sectie M-3271).

Legger 6996/23: Nieuwe sectie M-3271. Huis, schuren en erf. In 1954 sloping en stichting. Over op:
Legger 6996/25: In 1956 verkoop en boedelscheiding. Over op:
Legger 12756/19: Sectie M-3271. Huis, schuren en erf. Eigendom van landbouwer Johannes Gerhardus Juurlink en echtgenote Cornelia Johanna Kemps. In 1956 stichting. Over op:
Legger 12756/20: In 1960 vereniging enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1960 (sectie M-4023).

Legger 12756/21: Nieuwe sectie M-4023. Huis, schuren, erf, bouwland en weiland in de Westerslagen. In 1971 verkoop. Over op:
Legger 15340/9: Sectie M-4023. Eigendom van de Shetland Show Instituut N.V. te Slagharen. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling.