Kadastrale hulpkaart, 22 juni 1842 (sectie A-735).

Op 18 juli 1846 begon notaris Willem Swam uit Gramsbergen met de eerste inzate van de openbare verkoop van vastgoed, op verzoek van Frans Berends (zich ook noemende Frans Hendriks Berendsen) en van Johan Ferdinant Zurlienen, beiden landbouwers onder Lutten. Het eerste veilingkavel betrof hun huis en erf, liggende onder de buurtschap Lutten, in de derde verdeeling, sectie A-735. Veenbaas Johan Hendrik Kleine Staarman uit Slagharen bracht het eerste bod uit ad 725 gulden. Een week later, op 25 juli, vond de definitieve veiling plaats, waarop de verkopers besloten de verkoop niet te gunnen (aktenr. 1390 en 1393).

Notaris Willem Swam te Gramsbergen verleed op 5 augustus 1847 een transportakte op verzoek van landbouwer (Johan) Ferdinant Zurlienen te Slagharen, mede als gemachtigde van zijn behuwdvader landbouwer Frans Berendsen, gewoond hebbende te Slagharen. Deze verklaarde een huis met deszelfs grond en wheere, staande en gelegen te Slagharen, sectie A-735, voor 1200 gulden te hebben verkocht en over te dragen aan veenbaas Gerrit Hendriks Dam te Giethoorn. Verder verklaarde de verkoper een deel van het vastgoed op 2 juni 1832 onderhands te hebben aangekocht van Willem Jan baron van Dedem tot den Berg (aktenr. 1464).

Ferdinant Zurlienen was gehuwd met Anna Margaretha Berendsen. Het echtpaar emigreerde in 1847 naar Noord-Amerika, naar de staat Illinois.