Legger 1715/43: Sectie L-496. Veengrond. Eigendom van vervener Johan Heinrich Im Essche te Slagharen. In 1872 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1873 (sectie L-1655).
Op 27 december 1872 deed J.H. Imessche aangifte van de stichting van een woonhuis op perceel L-496 (nieuwe sectie L-1655) om vrijdom van belastingen te verkrijgen. De woning was, volgens de aangifte, op 15 november in gebruik genomen.

Legger 1715/50: Sectie L-1655. Huis. Huisnr. R-157a. In 1879 verkoop. Over op:

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 15 juli 1879 een overdrachtsakte op verzoek van vervener Johan Heinrich Im Essche te Slagharen, vervener Geert Hendrik Juurlink te De Krim en namens Maria Wilmina Im Essche te Slagharen. Zij verklaarden hun vijf-zesde gedeelte van een aantal onroerende goederen te hebben verkocht aan vervener Johannes Hermannus Antonius Lange te Slagharen. Hieronder viel het huis sectie L-1655 (aktenr. 1511, scan 24).

Legger 3839/28: Eigendom van landbouwer en vervener Johannes Hermannus Antonius Lange en echtgenote Maria Elisabeth Im Esche. Zij zijn op 15 november 1872 getrouwd te Heemse.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 2 augustus 1879 een hypotheekakte op verzoek van vervener Johannes Hermannus Antonius Lange. Deze verklaarde 1500 gulden schuldig te zijn aan zijn schoonvader vervener Johan Heinrich Im Essche. Als onderpand voor het verschuldigde bedrag en de daarover te betalen rente stelde hij o.a. zijn huis en erf sectie L-1655 (aktenr. 1520, scan 40).

In 1881 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1881 (sectie L-2041).
Fragment van aanvullende minuutkaart, anno 1881 (sectie L-2041).

Legger 3839/29: Nieuwe sectie L-2041. Huis in de Westerslagen. In 1891 verval vrijdom. Over op:
Legger 3839/43: Sectie L-2041. Huis, schuur en erf. In 1894 vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1894 (sectie L-2658).

Legger 3839/49: Nieuwe sectie L-2658. Huis, schuur, erf, bouwland, kookhuis en varkenshok. In 1906 verval vrijdom. Over op:
Legger 3839/73: Sectie L-2658. Huis, schuur, erf en bouwland. In 1909 stichting en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1909 (sectie L-3636)

Legger 3839/78: Nieuwe sectie L-3536. Huis, schuren, bouw- en weiland. Maria Elisabeth Lange-ImEssche overleed op 29 mei 1912 te Slagharen. In 1930 stichting. Over op:
Legger 3839/102: Johannes Hermannus Antonius Lange overleed op 6 april 1932 te Slagharen. De eigendom ging over op zoon Johannes Hendrikus Lange, dochter Maria Catharina Willemina Lange en dochter Johanna Maria Lange en echtgenoot Johannes Gerhardus Peters. In 1943 boedelscheiding. Over op:
Legger 11294/4: Sectie L-3536. Huis, schuren, bouw- en weiland. Eigendom van Maria Catharina Willemina Lange. In 1944 vereniging. Over op:
Legger 11294/5: Nieuwe sectie L-4679. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1971 verkoop. Over op:
Legger 15863/1: Sectie L-4679. Huis, schuur, bouw- en weiland aan de Sluisweg 14. Eigendom van handelaar in bouwmaterialen J.G. Peters. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling.