In 1903 werd een stoomzuivelfabriekje gesticht op een deel van een perceel bouwland dat men had aangekocht van grofsmid Egbert Victor Heitbrink.

Kadastrale hulpkaart, juni 1903 (sectie L-3062).

Legger 6171/1: Sectie L-3062. Boterfabriek en erf. Eigendom van de N.V. Zuivelfabriek ‘de Vooruitgang’ te Slagharen. In 1903 boedelscheiding. Over op:

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 2 oktober 1903.

Legger 6178/2: Sectie L-3062. Boterfabriek en erf. Eigendom van directeur der Zuivelfabriek ‘de Vooruitgang’ Adolf Daniël Froeling (ook genaamd Vroeling) en echtgenote Maria Juurlink. Zij zijn op 24 september 1903 getrouwd te Heemse. In 1904 verkoop. Over op:

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 9 mei 1904.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 30 mei 1904.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 31 mei 1904.

Legger 6269/1: Sectie L-3062. Boterfabriek en erf. Eigendom van vervener Albert Kleine Staarman, vervener Antonius Hendrikus Geerdes, landbouwer Ebartus Hendrik van Veen en landbouwer Gerrit Jan Poel. In 1904 oprichting vennootschap. Over op:
Legger 6278/1: Sectie L-3062. Boterfabriek en erf. Eigendom van de v.o.f. Van Veen en Compagnie, met de vennoten Antonius Hendrikus Geerdes, Albert Kleine Staarman, Gerrit Jan Poel en Ebertus Hendrik van Veen. In 1904 bijbouw. Over op:
Legger 6278/2: In 1905 bijbouw. Over op:
Legger 6278/3: In 1906 ontbinding vennootschap. Over op:
Legger 6558/1: Sectie L-3062. Fabriek en erf. Eigendom van koopman en directeur der boterfabriek Ebertus Hendrik van Veen en echtgenote Aaltje van Veen. De directeur overleed op 16 september 1907, waarna een vennootschap onder firma werd opgericht. Over op:
Legger 6587/1: Sectie L-3062. Fabriek en erf op de zgn. ‘Westerslagen’. Eigendom van de v.o.f. Van Veen en Co., met de firmanten koopman Jan Bolleman te Kampen en Aaltje van Veen, weduwe van Ebertus Hendrik van Veen te Slagharen. In 1907 stichting en hermeting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1907 (sectie L-3350).

Legger 6587/3: Nieuwe sectie L-3350. Zuivelfabriek en erf. In 1909 verkoop. Over op:
Legger 6854/4: Eigendom van zuivelfabrikant Jan Bolleman te Kampen. In 1909 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, september 1910 (sectie L-3350).

In 1913 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, november 1913 (sectie L-3729).

Legger 6854/6: Nieuwe sectie L-3729. Zuivelfabriek en weiland. In 1919 verkoop. Over op:
Legger 8073/2: Sectie L-3729. Fabriek en weiland. Eigendom van graanhandelaar Leonardus Gerardus van Rossum te Montfoort en consort koopman Edmond Jean Baptist Keet te Bergen (N.H.). In 1920 verkoop. Over op:

Overijsselsch dagblad, 18 september 1923.

Legger 8290/2: Sectie L-3729. Fabriek en weiland. Eigendom van koopman Johannes Wilhelmus Wehkamp te Rijswijk en consort koopman Harm Polman te Rijswijk. In 1923 boedelscheiding. Over op:
Legger 8779/2: Sectie L-3729. Fabriek, loodsen en erf. Eigendom van zuivelbereider Harm Polman te ‘s-Gravenhage. In 1923 verkoop.

Overijsselsch Dagblad, 17 mei 1928:
Naar we vernemen zal het nieuw-gebouwde kaasmakerij, verbonden aan Zuivelfabriek „De Vooruitgang” alhier, deze week in gebruik worden genomen. 

De Vechtstreek, 26 april 1930
Slagharen. Een der grootste vooruitgangen toont de plaatselijke zuivelfabriek alhier de laatste jaren. Een prachtig ingericht kaasfabriek kwam tot stand en thans is men bezig het interieur der zuivelfabriek meer in overeenstemming te brengen met de meest moderne eisen door aanbrenging van een daaraan geheel voldoende koelmachine. Vooruitgang is in ‘De Vooruitgang’ op velerlei gebied waar te nemen, waarmede wij den actieve directeur, de heer Vos, gaarne gelukwensen.

Briefhoofd, anno 1936

Op 13 maart 1933 overleed de directeur van de zuivelfabriek, Auke Vos, aan de gevolgen van een auto-ongeluk.

Overijsselsch dagblad, 5 november 1946.
Overijsselsch dagblad, 8 juni 1948.

Overijsselsch Dagblad, 13 december 1949:
Slagharen. Reeds geruime tijd gingen er geruchten dat de Zuivelfabriek De Vooruitgang van mevr. wed. Vos in eigendom zou worden overgenomen door de Coöperatieve Zuivelfabriek te Hoogeveen. Bij informatie wenste men zich hierover niet uit te laten. Op een voor enige weken gehouden vergadering van de directies der beide fabrieken en de veehouders die melk leveren aan de fabriek alhier, waar de overname der fabriek is besproken, werd de pers niet toegelaten. Nu er echter allerlei geruchten rondgaan en er van geheimhouding geen sprake meer kan zijn (hoe kan men over geheimhouding spreken van iets wat aan ruim 400 personen bekend is) achten wij ons niet verplicht hierover nog langer te zwijgen en volgt hier de ware toedracht. De sedert enige maanden gevoerde besprekingen door de directie van de Coöperatieve Zuivelfabriek te Hoogeveen en de eigenaresse van de Zuivelfabriek „De Vooruitgang” te Slagharen, hebben tot resultaat gehad dat er een fusie is tot stand gekomen, waardoor de fabriek te Slagharen onder leiding komt van Hoogeveen. De fabriek te Slagharen zal uitgebreid worden met een groot gebouw voor de bereiding van kaas, terwijl een gedeelte der melk van de fabriek te Hoogeveen, in de toekomst te Slagharen zal worden verwerkt. Alle veehouders die melk leveren aan de fabriek te Slagharen, hebben zich schriftelijk verbonden aan de fabriek te Hoogeveen en delen in dezelfde rechten en plichten als de andere leden. De gevoerde onderhandelingen zijn door de directie der fabriek te Slagharen, steeds gevoerd met medeweten en goedkeuring der fabriekskern, zijnde een commissie, gevormd uit de melkleveranciers. Daar de Zuivelfabriek te Hoogeveen tot de grootsten in ons land behoort en ten opzichte der talingen aan de leden, tot in verre omtrek aan de spits staat, is het een financiële verbetering voor degenen die tot nu toe de melk te Slagharen leverden. De overdracht zal vermoedelijk ingaan per 1 februari 1950.

Overijsselsch Dagblad, 25 april 1950:
De bijzondere plaats die mevr. A. Vos-van der Meulen bij de bevolking van Slagharen steeds heeft ingenomen en nog inneemt, kwam zaterdagmiddag weer tot uiting, toen in de grote zaal van café Weekamp door personeel, melkleveranciers, buurtfabrieken en door verschillende verenigingen, afscheid genomen werd van mevr. Vos, als eigenaresse van de Zuivelfabriek “De Vooruitgang”, welke fabriek met ingang van 24 dezer is overgegaan in handen van de Coöperatieve Zuivelfabriek te Hoogeveen. Er was geen plaats onbezet. Mevr. Vos wees er op, dat deze dag gemengde gevoelens bij haar opriep. Het is 25 jaar geleden, aldus spreekster, dat mijn man hier onder moeilijke omstandigheden zijn werkzaamheden is begonnen. Hoe groot deze moeilijkheden waren, daarvan weten de ouderen van het personeel mee te praten. Bij het plotseling overlijden van haar man op 13 maart 1933 waren er al vele verbeteringen aangebracht. Nooit zou ik dit hebben kunnen doen, wanneer ik niet trouw was bijgestaan door allen die in de fabriek werkzaam waren. Verder bracht zij dank aan haar zwager, de heer Vos uit Nieuwleusen, die het haar mogelijk maakte, de zaak door te zetten. Namens het personeel sprak de heer J. Datema, die memoreerde dat de heer Vos en na diens overlijden mevr. Vos, nimmer als patroon, doch steeds als vriend naast het personeel heeft gestaan, steeds bereid het goede te zoeken. Het valt ons zwaar, aldus spreker, van u te moeten scheiden, doch we zullen de aangename herinnering behouden, steeds naast en voor elkaar te hebben geleefd en gewerkt. Als een blijvende herinnering offreerde de spreker namens het personeel een vulpen. Namens de melkslijters sprak de heer Medendorp onder aanbieding van een kap-doos. De melkvervoerders boden bij monde van de heer Overweg een zilveren theeservies aan. Ontroerd dankte mevr. Vos voor de tot haar gerichte woord en geschenken. Hierna voerden nog het woord de heer J. Schrijver namens de leveranciers, de heer A. Flapper voor de middenstand, de heer Dijkstra uit Gramsbergen namens de Coöperatieve Zuivelfabriek uit Gramsbergen en Hardenberg en door de heren Dekker en van Dam, resp. voorzitter en directeur der zuivelfabriek te Hoogeveen.

Overijsselsch dagblad, 2 december 1953.