Al bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, stond op deze locatie een klein huisje in ’t veen. De ondergrond behoorde toe aan landbouwer Roelof Westerman te Lutten, maar de opstal (het huis) was eigendom van dagloner Hendrik Middendorp.

Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832.
Uitsnede van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie A-129b).

Legger 410a/1: Sectie A-129b. Huis en erf in ’t Derde Blok. In 1861 stichting en ontginning. Over op:
Legger 410a/2: Sectie A-2258. Huis en erf in ’t Derde Blok. Eigendom van Roelof Westerman. Recht van opstalhouder: dagloner Hendrik Middendorp. In 1863 hermeting. Over op:
Legger 2265/5: Nieuwe sectie L-489. Huis, schuur en erf in de Westerslagen. Eigendom van landbouwer Hendrik Johannes Middendorp te Slagharen. In 1875 verkoop. Over op:
Legger 3467/2: Eigendom van landbouwer Johannes Bernardus Middendorp te Slagharen. Huisnr. R-187. In 1879 verkocht.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen begon op 9 december 1879 met de inzate van onroerende goederen op verzoek van landbouwer Johannes Bernardus Middendorp te Slagharen. Het derde kavel dat bij opbod werd verkocht betrof een huis en erf, met wei-, bouw- en heidegrond te Slagharen, kadastraal bekend onder sectie L-489. Het perceel werd ingezet door landbouwer Jan Albers te Slagharen voor 700 gulden. Veertien dagen later bij de definitieve veiling bleek landbouwer Gradus Busscher te Slagharen de hoogste bieder. Hij betaalde 2040 gulden voor de combinatie van een aantal kavels (aktenr. 1608, scan 187).

Legger 4029/1: Eigendom van Gradus Busscher en echtgenote Johanna Wieferink.

Op 26 november 1880 verleed notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen een hypotheekakte op verzoek van Gradus Busscher te Slagharen. Hij verklaarde 1100 gulden schuldig te zijn aan mej. Hermina Kleine Staarman te Slagharen. Als onderpand voor het verschuldigde bedrag en de daarover te betalen rente stelde hij zijn onroerende goederen, waaronder het huis en erf sectie L-489 (aktenr. 1861, scan 171).

In 1881 herbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1881 (scan L-489).

Legger 4029/9: In 1919 boedelscheiding. Over op:
Legger 8142/1: Eigendom van landbouwer Gerhardus Johannes Busscher. In 1928 herbouw. Over op:
Legger 8142/10: Sectie L-489. Huis, schuren en erf. In 1930 herbouw en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1929 (scan L-4140).

Legger 8142/12: Nieuwe sectie L-4140. Huis, bouw- en weiland. In 1931 herbouw. Over op:
Legger 8142/13: Sectie L-4140. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1943 splitsing en redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1943 (scan L-4638).

Legger 8142/19: Nieuwe sectie L-4638. Huis, schuren, bouw- en weiland in de Westerslagen. In 1959 boedelscheiding. Over op:
Legger 13258/2: Eigendom van Johanna Maria Busscher en echtgenoot Wilhelm Kosse. Vruchtgebruiker: Gerhardus Johannes Busscher. In 1966 successie. Over op:
Legger 13257/4: Sectie L-4638. Eigendom van Johanna Maria Busscher en echtgenoot Wilhelm Kosse aan de Witmansweg 26. In 1969 bijbouw. Over op:
Legger 13257/6: Sectie L-4638. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1971 ingebracht in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 13257/7: Nieuwe sectie V-352. Huis, schuren en weiland aan de Moeshoekweg. In 1981 splitsing. Over op:
Legger 13257/8: In 1982 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 13257/9: Nieuwe sectie V-802. Boerderij, schuren en weiland aan de Moeshoekweg.