De gemeente Ambt Hardenberg verleende in 1926 vergunning aan landbouwer en slager Hermannus Hendrikus van Riel en echtgenote Femia Maria Arkes voor de bouw van een boerenbehuizing op een stuk bouwland, sectie H-4062, aan de zintelweg Slagharen-Witman. Timmerman/aannemer Janning bouwde het pand waarin een koestal, twee varkenshokken, achterhuis, slaapkamer, woonkamer, keuken en onderliggende kelder werden gerealiseerd.

Door ons kadastraal onderzoek kon deze bouwvergunning (bij het gemeentearchief geregistreerd als 'adres onbekend') gekoppeld worden aan het juiste (huidige) adres. 
Kadastrale hulpkaart, november 1928 (sectie L-4062).

Legger 6302/13: Sectie L-4062. Huis, schuren en bouwland. In 1943 splitsing en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, juni 1943 (sectie L-4633).

Legger 6302/14: Nieuwe sectie L-4633. Huis, schuren, bouw- en weiland. Door middel van concessie ging de eigendom over op arbeider Johan Viscaal (geb. 23-11-1907) en echtgenote Anna Maria Helmich. In 1958 verbouw. Over op:
Legger 6302/15: In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, mei 1969 (sectie V-326).

Legger 6302/16: Nieuwe sectie V-326. Huis, schuur, erf en weiland aan de Witmanweg 27.