In 1858 liet vervener Bartholomeus Plomp uit Dedemsvaart een huisje bouwen op een afgegraven perceel veengrond (sectie A-220) in de Westerslagen.

Kadastrale hulpkaart, 27 mei 1858 (sectie A-2171).

Legger 1489/4: Nieuwe sectie A-2171. Huis en erf. Eigendom van vervener Bartholomeus Plomp te Dedemsvaart (Avereest). In 1863 hermeting. Over op:
Legger 2255/1: Sectie L-95. Huis en erf in de Westerslagen. Eigendom van vervener Bartholomeus Plomp te Dedemsvaart (Avereest). In 1865 expiratie vrijdom. Over op:
Legger 2255/26: Sectie L-95. Huis en erf te Slagharen R-220. In 1880 verkoop. Over op:
Legger 4079/1: Eigendom van landbouwer Hermannus Veltrop. In 1895 verkoop. Over op:
Legger 5285/1: Eigendom van landbouwer Johan Hendrik van der Feltz en echtgenote Anna Margaretha Albers. In 1905 boedelscheiding. Over op:
Legger 6334/1: Eigendom van landbouwer Christiaan van der Feltz en echtgenote Martina Johanna Beukers. In 1908 sloop en herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, september 1908 (sectie L-3410).

Legger 6334/4: Nieuwe sectie L-3410. Huis, bouwland en veen. In 1915 regeling vrijdom en in 1916 stichting. In 1943 afstand en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1943 (sectie L-4599).

Legger 6334/12: Nieuwe sectie L-4599. Huis, schuur en bouwland. In 1957 aanbouw. Over op:
In 1966 boedelscheiding. Over op:
Legger 14776/3: Eigendom van landbouwers Johannes Gerhardus en Johannes Hermanus van der Feltz. Levenslang vruchtgebruik van het woongedeelte: Christiaan van der Feltz (geb. 22 maart 1872). In 1969 stichting. Over op:
Legger 14776/4: Sectie L-4599. Huis, schuren en bouwland. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling.

Kadastrale veldwerkkaart, januari 1969 (sectie V-107).

Legger 14776/7: Nieuwe sectie V-107. Huis, schuren, erf en weiland aan de Witmanweg.

“Het Noord-Oosten”, 19 januari 1973.

In 1973 boedelscheiding. Over op:
Legger 16580/3: Eigendom van landbouwer Johannus Hermanus van der Feltz (geb. 4 december 1918).

Kadastrale hulpkaart, december 1971 (sectie W-107).