Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1857 (sectie A-2056).

Legger 1322/30: Sectie A-2056. Huis en erf in het Derde Blok. Eigendom van brouwer Roelof Veeningen en mede-eigenaren aan de Dedemsvaart. In 1863 hermeting. Over op:
Legger 2281/4: Nieuwe sectie L-536. Huis en erf in de Westerslagen. Eigendom van landbouwster Maria Wesseling, weduwe van Johannes Bernardus Luken te Slagharen. In 1865 verkoop. Over op:
Legger 2534/4: Sectie L-536. Huis en erf in de Westerslagen. Eigendom van arbeider Henricus ter Steege en echtgenote Maria Gezina Luken en mede-eigenaar Hermannes Berg. Huisnr. R-175. In 1877 verkoop. Over op:
Legger 3687/4: Eigendom van schoenmaker Jan Hendrik Moes en echtgenote Margaretha Adeleid Egbers. Johan Heinrich (Jan Hendrik) Moes overleed op 43-jarige leeftijd, op 25 juli 1879 te Slagharen.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 21 december 1882 een akte van boedelbeschrijving, op verzoek van Margaretha Aleida Egbers, weduwe van Johan Heinrich Moes te Slagharen (aktenr. 2291).

Op 11 januari 1883 begon notaris Van Barneveld met de eerste inzate van de openbare veiling van onroerende goederen, op verzoek van Gerard Kottrik, landbouwer te Slagharen, als mondeling gemachtigde van Margaretha Aleida Egbers, weduwe van Jan Hendrik Moes, landbouwer te Slagharen, zo voor zich als in hoedanigheid als moeder en voogdes over de minderjarige kinderen Johannes Hermannus, Johanna Maria, Johannes Gerhardus en Maria Theresia Moes. De veiling was bevolen bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Zwolle van 27 december 1882. Kavel 1 betrof een huis en erf met bouwland, tuin, weiland en veengrond te Slagharen, o.a. sectie L-536. Het perceel was belast met recht van weg ten behoeve van de bijgelegen eigendommen van Johannes Gerhardus Bruggenwirth, Johan Gerard Koel, Gerrit van Riel en Harm Hendrik Kosse, om te kunnen komen van en naar den grooten weg. Landbouwer Jan Albers uit Slagharen opende met een bod van 436 gulden. Twee weken later, bij de definitieve toewijzing, bleek landbouwer Johannes Koorman te Slagharen 450 gulden te bieden en hem werd de koop gegund (aktenr. 2303). Op 19 januari 1883 hertrouwde Margaretha Adeleid Egbers met genoemde Gerhardus Kottrik.

Legger 4361/4: Eigendom van landbouwer Johannes Koorman en echtgenote Maria Catharina Lange. Huisnr. R-175. In 1909 stichting schuur. Over op:
Legger 4361/9: Sectie L-536. Huis, schuur en erf. Huisnr. R-175. In 1910 hermeting en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1910 (sectie L-3613).

Legger 4361/10: Nieuwe sectie L-3613. Huis, schuur, bouw- en grasland in de Westerslagen. In 1916 verkoop. Over op:
Legger 7683/4: Eigendom van landbouwer Hendricus Antonius Koorman en echtgenote Anna Gezina Nijkamp. In 1933 stichting schuur. Over op:
Legger 7683/8: In 1943 splitsing, vereniging en redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1943 (sectie L-4649).

Legger 7683/13: Nieuwe sectie L-4649. Huis, schuur, erf en weiland in de Westerslagen. In 1950 boedelscheiding. Over op:
Legger 12038/1: Eigendom van landbouwer Bernardus Theodorus Jozeph Schlepers. In 1955 verkoop. Over op:
Legger 10445/7: Eigendom van koopman Antonius Benedictus Schlepers J.F.zn. (geb. 10-11-1909). In 1959 stichting. Over op:
Legger 10445/9: Sectie L-4649. Twee huizen, schuren, erf en weiland. In 1964 stichting enz. Over op:
Legger 10445/11: In 1967 boedelscheiding. Over op:
Legger 14953/2: Sectie L-4649. Huis en erf. Eigendom van graanhandelaar Antonius Benedictus Schlepers (geb. 10-11-1909). In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 15523/4: Secie V-313. Huis, tuin en schuren. In 1972 verkoop. Eigendom van graanhandelaar J.T. Schlepers (geb. 16-01-1937). Over op:
Legger 16310/2: Sectie V-472. Huis, tuin en schuren aan de Witmanweg 5. Eigendom van magazijnmeester J.W. Schlepers en echtgenote E.W.M. Wenker. In 1979 verkoop. Over op:
Legger 19249/1: Sectie V-472. Huis, tuin en schuren aan de Witmanweg 5. Eigendom van landbouwer Bernardus Weekamp (geb. 30-10-1928).