Legger 1322/3: Sectie A-754. Veengrond. Eigendom van brouwer Roelof Veeningen en mede-eigenaar aan de Dedemsvaart. In 1857 stichting.

Kadastrale hulpkaart, 16 mei 1857 (sectie A-2049).

Legger 1322/23: Nieuwe sectie A-2049. Huis en erf. In 1863 hermeting.
Legger 2282/2: Nieuwe sectie L-534. Huis, schuur, erf en tuin in de Westerslagen. Eigendom van Engbert Veltrop en Hermannus Siebers. In 1874 afbraak, vereniging en stichting.

Kadastrale hulpkaart, 21 september 1874 (sectie L-1725).

Legger 2282/6: Nieuwe sectie L-1725. Huis, schuur en erf. Huisnr. R-183.

Engbert of Egbert Veltrop overleed op 15 februari 1879 te Slagharen, als weduwnaar van Maria Catharina Kuhl en Maria Catharina Immink.

Op 11 oktober 1880 begon notaris Gerard de Meyier met de eerste inzate van de openbare verkoop van onroerend goed, op verzoek van:
1. landbouwer Hermannes Siebers, zich ook noemende Siewerts of Sievers te Slagharen;
2. notarisklerk Hendrik Jan Grooters te stad Hardenberg, als gemachtigde van
a. landbouwer Jan Harm Veltrop te Nieuw-Amsterdam
b. landbouwer Bernardus Veltrop te Klein-Ringe
c. landbouwer Harm Hendrik Veltrop te Slagharen
d. landbouwer Berend Immink te Nieuw-Amsterdam als voogd over de minderjarige Herman Veltrop en Anton Veltrop
3. logementhouder Albert ten Kate te Lutten aan de Dedemsvaart als gemachtigde van landbouwer Johannes Bernardus Everhardus Eikens te Nieuw-Amsterdam als toeziend voogd over de minderjarigen.
Als gerechtigden tot de nalatenschap van nu wijlen Engbert Veltrop en diens eerste echtgenote Maria Catharina Kuhl of Koel.
Het eerste kavel betrof het huis en erf met bouwland en veengrond, staande en liggende te Slagharen, sectie L-1725 c.s. Het werd ingezet door landbouwer Johan Gerard Koel, zich ook noemende Kuhl, te Slagharen voor 700 gulden. Twee weken later bij de definitieve veiling verbleef het perceel aan de hoogste bieder (aktenr. 326 en 331).

Legger 3883/8: Eigendom van landbouwer Johan Gerard Kuhl of Koel en echtgenote Johanna Helena Krüssel. Zij zijn op 22 april 1854 getrouwd te Heemse en waren resp. afkomstig uit Gross-Fullen (ambt Meppen) en Abbemühlen (ambt Wesuwe). In 1896 verkoop.
Legger 4960/9: Eigendom van landbouwer Jan Harm Wellen. In 1902 verkoop.
Legger 5680/15: Eigendom van landbouwer en kleermaker Jan Willem Schlepers. Huisnr. R-183. In 1904 herbouw.
Legger 5680/19: In 1906 stichting.
Legger 5680/20: In 1907 stichting en vereniging van percelen.

Kadastrale hulpkaart, juli 1907 (sectie L-3344).

Legger 5680/21: Nieuwe sectie L-3344. Huis, schuur en weiland. In 1921 verkoop.
Legger 8459/4: Eigendom van landbouwer Johan Willem Schlepers In 1929 stichting.
Legger 8459/7: Sectie L-3344. Huis, schuren en weiland. In 1943 splitsing en vereniging.

Fragment van kadastrale hulpkaart, juni 1943 (sectie L-4647).

Legger 8459/9: Nieuwe sectie L-4647. Huis, schuren en bouwland in de Westerslagen. In 1951 verkoop.
Legger 12170/2: Eigendom van landbouwer Bernard Schlepers (geb. 30-11-1923). In 1951 stichting.
Legger 12170/4: In 1958 sloping en stichting.

Fragment van kadastrale hulpkaart, 27 november 1958 (sectie L-4647).

Legger 12170/6: Sectie L-4647. Twee huizen, schuren en bouwland. In 1957 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor vervangende nieuwbouw. In 1959 stichting en sloping.
Legger 12170/10: Sectie L-4647. Huis, schuur en bouwland. In 1961 stichting.
Legger 12170/11: Sectie L-4647. Huis, schuur en bouwland. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling.

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1969 (sectie V-315).

Legger 12170/16: Nieuwe sectie V-315. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1986 vereniging van percelen.

Fragment van kadastrale hulpkaart, 10 april 1987 (sectie V-859).

Legger 12170/22: Nieuwe sectie V-859. Huis, schuren, erf en weiland.

Kadastrale hulpkaart, anno 1994 (sectie V-949).