Legger 950/9: Sectie M-265. Weiland. Eigendom van Hermanus Hendricus Stortman en echtgenote Maria Magdalena Bruins. In 1877 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 16 maart 1877 (sectie M-1793).

Legger 950/14: Nieuwe sectie M-1793. Huis en erf in de Westerslagen. In 1882 verval van vrijdom. Over op:
Legger 950/16: In 1891 verkoop. Over op:
Legger 2235/216: Eigendom van de verveners Johan Bernard Minke en Herman Johan Martin Minke te Avereest. In 1897 verkoop. Over op:
Legger 5465/3: Eigendom van Maria Lohuis, weduwe van Bernard Joseph Heitbrink. Op 18 augustus 1897 hertrouwde zij met Johann Heinrich Menke uit Schüttorf. In datzelfde jaar volgde verkoop. Over op:
Legger 5510/3: Eigendom van landbouwer Johann Heinrich Menke en echtgenote Maria Lohuis. In 1916 stichting. Over op:
Legger 5510/11: In 1927 verkoop. Over op:
Legger 9298/3: Eigendom van landbouwer Jan Philippus Hendrikson en echtgenote Anna Maria Heitbrink. In 1930 sloop en herbouw. Over op:
Legger 9298/10: Sectie M-1793. Huis, schuur en erf in de Westerslagen. In 1952 verkoop. Over op:
Legger 12190/3: Eigendom van landbouwer Antonius Wilhelmus Spijker en echtgenote Johanna Maria Geertruida Dopmeijer. In 1969 verbouw. Over op:
Legger 12190/11: Sectie M-1793. Huis, schuren en erf. Opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 21 mei 1969 (Sectie U-43)

Legger 12190/12: Nieuwe sectie U-43. Huis, schuren en weiland aan de Zwarte Dijk. Eigendom van landbouwer Antonius Wilhelmus Spijker en echtgenote Johanna Maria Geertruida Dopmeijer.

Kadastrale hulpkaart, april 1988 (Sectie U-1248).