Legger 131/3: Sectie C-233. Heide en weide. Eigendom van de marke van Hardenberg en Baalder. In 1862 scheiding, ontginning, stichting en hermeting. Over op:
Legger 1854/81: Nieuwe sectie C-592. Huis en erf. Eigendom van de gewhaarden in de marke Baalder. In 1863 stichting. Over op:
Legger 2418/77: In 1865 rectificatie. Over op:
Legger 2175/9: Sectie C-592. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Egbert Jan Goorhuis en echtgenote Geertjen Arends.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie C-592).

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 17 mei 1884 een overdrachtsakte op verzoek van Geertje Arends, weduwe van Egbert Jan Goorhuis te Baalder, en van landbouwer Hendrik Goorhuis te Baalder. Zij verklaarden hun huis en erf met bouwland en heidegrond te Baalder, sectie C-592 c.a. voor 700 gulden te hebben verkocht en over te dragen aan landbouwer Gerrit Jan Bril te Baalder (aktenr. 2536).

Legger 4436/1: Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Bril te Baalder.

Op 28 november 1884 verleed notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Gerrit Jan Bril te Baalder. Deze verklaarde 60 gulden verschuldigd te zijn aan veehouder Derk Jan Leemgraven te Holtheme. Als onderpand voor de schuld verbond hij zijn onroerende bezittingen te Baalder, waaronder sectie C-592) (aktenr. 2629).

In 1890 verkoop. Over op:
Legger 2606/2: Eigendom van landbouwer Hendrik Jan Jonkeren en echtgenote Berendina Holtink te Den Velde. Huisnr. H-37. In 1896 herbouw. Over op:
Legger 2606/5: In 1903 verkoop. Over op:
Legger 6141/1: Eigendom van landbouwer Remmelt van Laar en consorten. In 1905 inwendige vertimmering. Over op:
Legger 6141/3: In 1924 bijbouw. Over op:
Legger 6141/7: In 1925 bijbouw en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1925 (sectie C-1269).

Legger 6141/8: Nieuwe sectie C-1269. Huis, erf en weiland.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1934 (sectie C-1269).

In 1936 boedelscheiding. Over op:
Legger 10377/2: Eigendom van onderwijzer Roelof van Laar en landbouwer Johan van Laar (ieder de helft). Huisnr. H-37. Het levenslang vruchtgebruik lag bij Janna Koelmann, weduwe van Jan van Laar. In 1938 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning voor de bouw van een kippenhok met stookgelegenheid. In 1948 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 10377/4: Sectie C-1269. Huis, erf, schuren en weiland te Baalder. In 1961 boedelscheiding. Over op:
Legger 13593/3: Eigendom van Johan van Laar te Brucht. In 1971 verkoop. Over op:
Legger 15854/1: Eigendom van chauffeur G.J. Meulenkamp aan de Gramsbergerweg 82.