De boerderij van de fam. Altena op ’t vroegere erve Reinink aan de huidige Meester Westerhofdijk 1 te Baalder (Hardenberg) (Foto: ds. E.J. Loor).

Notaris Antoni van Riemsdijk registreerde op 29 april 1831 twee testamentaire akten op verzoek van landbouwer Jan Reinink en echtgenote Jennechien Lepherts, te woonhuize numero 24. Zij benoemden elkaar over en weer tot universeel erfgenaam (aktenr. 938 en 939, scan 35 en 36). Jan en Jennechien waren getrouwd op 16 mei 1806 te Hardenberg. Jennechien Reinink-Lepherts overleed twee weken later, op 12 mei, zonder kinderen te hebben nagelaten. Daarop verscheen de notaris andermaal op ’t erve van Jan Reinink om diens nieuwe testament te schrijven. Dat gebeurde op 22 juni 1831. Jan herriep zijn testament van 29 april en legateerde vervolgens zijn volledige nalatenschap aan zijn volle zuster Lubbechien Reinink en echtgenoot Antoni Schutte die bij hem inwoonden (aktenr. 946, scan 66). Antony Schutte en Lubbichjen Reinink waren op 5 mei 1799 getrouwd te Hardenberg.

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van landbouwer Jan Reinink, weduwnaar van Jennegien Lepherts. De boerderij staat op legger 288 als sectie C-201.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Jan Reinink overleed op 8 januari 1847 te Baalder. ’t Reinink ging daarmee over op zijn zus Lubbichjen Reinink, weduwe van Antoni Schutte. Lubbichjen overleed echter al op 10 april 1848, waarmee de boerderij verviel aan haar dochter Jennichje Schutte en haar man Berend Gerrit Höltink of Hultink.

Legger 1285/5: Eigendom van Berend Gerrit Hultink en Jennichje Schutte. Zij zijn op 22 juli 1828 getrouwd te Heemse. Berend overleed op 1 september 1859 en Jennichje stierf op 13 juli 1867. Vervolgens werd ’t Reinink eigendom van Jan Hultink en verdere erfgenamen van Berend Gerrit Hultink.

Notaris J.G. Troost verleed op 3 december 1875 de akte van boedelscheiding, op verzoek van:
1. landbouwer Jan Hultink op de Roeterskamp
2. landbouwer Albert Hultink te Baalder
3. landbouwer Hendrik Jan Hultink op de Roeterskamp
4. landbouwer Lucas Hultink op de Roeterskamp
Tot de onroerende goederen behoorde het huis en erf op sectie C-201. Dit vastgoed werd toebedeeld aan Hendrik Jan Hultink ter waarde van 1600 gulden (aktenr. 439)

Fragment van kadastraal minuutplan, anno 1880.

Legger 3525/3: Sectie C-201. Huis, erf en schuurtje. Huisnr. H-39. Eigendom van Hendrik Jan Hultink en Jennigjen Nijeboer. Zij zijn op 5 juni 1862 getrouwd te Heemse.

Notaris Gerard de Meyier begon op 25 juli 1879 met de eerste inzate van de openbare veiling van onroerende goederen, op verzoek van landbouwer Hendrik Jan Hultink, landbouwer op den Roeterskamp. Het eerste kavel betrof het huis en erf, met bouw- en weiland staande en liggende te Baalder, in sectie C-201 en 202, tezamen groot 88 aren en 80 centiaren. Het kavel werd ingezet door landbouwer Hendrik Hulsegge te Baalder voor 900 gulden. Kennelijk is de verkoop niet doorgegaan, want er is geen notariële akte van de definitieve toewijzing… (aktenr. 145).

In 1900 boedelscheiding. Over op:
Legger 5781/4: Sectie C-201. Huis, erf en schuurtje. Huisnr. H-39. Eigendom van Berend Gerrit Hultink en echtgenote Maria Veldsink. Zij zijn op 11 maart 1904 getrouwd te Heemse.
Legger 5781/13: In 1934 stichting. Over op:
Legger 5781/14: In 1939 stichting. Over op:
Legger 5781/17: In 1948 boedelscheiding. Over op:
Legger 11736/4: Sectie C-201. Huis, schuren, tuin en erf. Eigendom van Egbertus Gerhardus Altena en echtgenote Jennigjen Holtink. Zij zijn op 10 mei 1935 te Heemse getrouwd. In 1950 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1960.

Legger 11736/14: In 1954 stichting. In 1964 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1967.

Legger 11736/18: Nieuwe sectie C-1481. Huis, schuren en erf, bouw- en grasland. In 1968 verbouw. In 1972 wijzigde het adres Baalder H-15 in Schooldijk 1. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 19910/1: Sectie Z-36. Huis, erf en cultuurgrond aan de Schooldijk 1. In 1981 boedelscheiding. Over op:
Legger 22658/1: Eigendom van het echtpaar A.B.G. Altena en B. Aufderhaar. In 1972 werd het adres gewijzigd in Meester Westerhofdijk 1. In 1984 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 22658/5: Sectie Z-1652. Huis, erf, tuin, schuren en weiland aan de Meester Westerhofdijk 1.